Basic salary là gì? Lương cơ bản được xác định như thế nào?

Basic salary là gì hay base salary là gì, net salary là gì cùng các vấn đề liên quan đến lương sẽ được giải đáp qua nội dung sau đây.

Basic salary là gì?

Đầu tiên ta cần hiểu salary là gì. Salary tiếng Việt nghĩa là lương. Basic salary là lương cơ bản. Lương cơ bản là thu nhập không bao gồm bất kỳ hình thức thưởng hoặc khấu trừ nào. Nó là số tiền cố định trả cho nhân viên

Các khoản bổ sung và khấu trừ vào lương cơ bản có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng tiền lương của nhân viên. Những điều chỉnh này có thể bao gồm những thứ như tiền thưởng thêm vào hoặc khoản khấu trừ phí bảo hiểm của nhân viên.

“Basic salary còn gọi là lương cơ bản là mức lương cố định mà doanh nghiệp trả cho nhân viên hàng tháng. Lương cơ bản không bao gồm tiền thưởng hoặc các khoản khấu trừ.”

Gross salary là gì?

Gross salary hay lương gộp là số tiền mà người lao động kiếm được bao gồm tiền thưởng, phụ cấp và mức lương cơ bản được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Lương gộp cũng bao gồm tiền thưởng, tiền làm thêm giờ và các khoản khuyến khích.

Lương gộp = Lương cơ bản + thưởng + phụ cấp

Net salary là gì?

Lương net là số tiền cuối cùng mà người lao động sẽ nhận được sau khi đã trừ tất cả các khoản thuế và khoản khấu trừ. Net salary là số tiền thực sự được gửi vào tài khoản ngân hàng của người lao động.

Mức lương cơ bản có thể thay đổi không?

Lương cơ bản có thể tăng lên hoặc bị giảm xuống trong một số trường hợp. Nhiều công việc có mức lương tối thiểu và tối đa mà một công ty sẵn sàng trả cho một vị trí. 

Mức lương dựa trên tỷ giá thị trường cho công việc đó cũng như kinh nghiệm và kỹ năng của nhân viên. Một người mới ra trường với ít kinh nghiệm có thể được trả số tiền tối thiểu trong mức lương đó như mức lương cơ bản của họ. Khi người lao động có kinh nghiệm và nhiều kỹ năng, họ có thể được tăng lương cơ bản và cuối cùng đạt mức lương tối đa cho vị trí của họ.

Giảm lương cơ bản ít phổ biến hơn. Chúng có thể là kết quả của việc thắt lưng buộc bụng của công ty trong thời buổi kinh tế khó khăn. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương cơ bản basic salary là gì?

Mức lương cơ bản có thể phụ thuộc vào một số yếu tố. Vậy các yếu tố ảnh hưởng đến basic salary là gì? Một vài trong số đó là:

–       Chính sách Nhân sự – Các chính sách do Bộ phận Nhân sự đặt ra tác động đến mức lương cơ bản. Tùy thuộc vào yếu tố này, một cá nhân thành thạo có thể nhận được thù lao cao hơn so với các đồng nghiệp ở cùng cấp độ.

–       Chính sách của Công ty- Hầu hết các công ty đặt ra một khung lương và thông báo cho các cá nhân trong quá trình tuyển dụng. Mức lương này dựa trên các yếu tố như cung và cầu, doanh thu của công ty, sản phẩm… Ví dụ, mức lương cơ bản của một công ty công nghệ thông tin sẽ khác với một công ty quảng cáo nhỏ.

–       Trình độ – Trình độ của một nhân viên ảnh hưởng đáng kể đến mức lương cơ bản. Một cá nhân có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn bắt buộc phải nhận được mức lương cao hơn những nhân viên khác.

–       Vị trí hoặc Quốc gia- Các yếu tố xã hội và kinh tế cũng có thể đóng góp vào các khung lương khác nhau. Ví dụ, mức lương cơ bản ở Việt Nam sẽ khác nhiều so với mức lương ở châu Âu.

–       Ngành nghề hoặc Lĩnh vực- Mức lương cơ bản của một người làm việc trong lĩnh vực truyền thông sẽ khác với mức lương cơ bản của một người làm trong một công ty phần mềm.

Base salary – lương cơ sở và basic salary – lương cơ bản tại Việt Nam

Theo Nghị định 72/2018 / NĐ-CP của Chính phủ, base salary – lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác, tính mức đóng hoạt động, tính các khoản trích và được hưởng theo mức lương này.

Mặt khác, lương cơ bản – basic salary không được quy định trong bất kỳ văn bản pháp luật nào mà chỉ là cách gọi của mức lương thấp nhất mà người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.

Cách xác định lương cơ bản đối với doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực nhà nước

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực nhà nước, mức lương cơ sở được xác định theo mức lương tối thiểu vùng. Theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định 157/2018 / NĐ-CP của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

Đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực I, mức áp dụng là 4.420.000 đồng / tháng.

Đối với doanh nghiệp thuộc khu vực II, mức áp dụng là 3.920.000 đồng / tháng.

Đối với doanh nghiệp thuộc khu vực III, mức áp dụng là 3.430.000 đồng / tháng.

Đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực IV, mức áp dụng là 3.070.000 đồng / tháng.

Doanh nghiệp ở từng vùng cụ thể sẽ tính lương cơ bản theo mức lương tối thiểu vùng của vùng đó, nghĩa là lương cơ bản của người lao động phải bằng hoặc cao hơn lương tối thiểu. Nếu doanh nghiệp trả lương cơ bản thấp hơn lương tối thiểu thì doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần lưu ý, đối với người lao động đã qua học nghề, học nghề thì mức lương cơ sở phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Trên đây là những thông tin chi tiết về basic salary là gì và các thông tin liên quan. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về các loại lương phổ biến hiện nay.

Tiến Huy

 

Sao chép thành công