Operating lease là gì và có gì khác biệt với finance lease?

Operating lease là gì? Đây là hợp đồng thuê vận hành – một thỏa thuận trao quyền sử dụng nhưng không trao quyền sở hữu tài sản. Về cơ bản, bên thuê có thể sử dụng thiết bị trong một thời hạn cố định, nhưng không có lựa chọn nào để mua tài sản vào cuối thời hạn.

Đặc điểm của operating lease là gì?

Hợp đồng thuê vận hành được tính là khoản mục nằm ngoài bảng cân đối kế toán. Điều này có nghĩa là các tài sản thuê và nợ có liên quan không được đưa vào bảng cân đối kế toán của công ty nhằm bảo vệ tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

Hợp đồng thuê vận hành có thời hạn ngắn hơn tuổi thọ kinh tế của tài sản được cho thuê. Bên cho thuê mong muốn tài sản có giá trị bán lại vào cuối thời gian thuê. Giá trị này được gọi là giá trị còn lại của tài sản.

Giá trị còn lại này sẽ được dự báo khi bắt đầu hợp đồng thuê và người cho thuê phải chịu rủi ro về việc liệu tài sản có đạt được giá trị còn lại này hay không khi hợp đồng kết thúc. Hợp đồng thuê vận hành thường được sử dụng cho các tài sản có giá trị còn lại vốn có như xe cộ và máy móc.

Bên thuê được sử dụng tài sản trong khoảng thời gian đã thỏa thuận để đổi lại các khoản thanh toán theo lịch trình. Các khoản thanh toán này không bao gồm toàn bộ chi phí của tài sản, vì chúng sẽ thực hiện với hợp đồng cho thuê tài chính (finance lease). Bên thuê cũng có thể tiếp tục thuê tài sản sau thời hạn thỏa thuận ban đầu với mức giá thuê hợp lý trên thị trường, sẽ được thỏa thuận tại thời điểm đó.

Hợp đồng thuê vận hành còn có thể được gọi là hợp đồng kinh doanh, điều này đặc biệt phổ biến đối với các loại phương tiện thương mại.

Ưu điểm của hợp đồng thuê vận hành operating lease

Lí do các công ty sử dụng operating lease là gì?

–       Hợp đồng thuê vận hành cung cấp sự linh hoạt hơn cho các công ty vì họ có thể thay thế / cập nhật thiết bị của mình thường xuyên hơn.

–       Không có nguy cơ lỗi thời vì không có sự chuyển giao quyền sở hữu.

–       Việc hạch toán hợp đồng thuê hoạt động đơn giản hơn.

–       Các khoản thanh toán tiền thuê được khấu trừ thuế.

“Hợp đồng thuê vận hành không phải lúc nào cũng có thời hạn cố định, trong đó người cho thuê phải chịu nhiều rủi ro về quyền sở hữu, bao gồm khấu hao, kinh phí và các cấp quản lý xác định.”

Sự khác biệt của hợp đồng thuê tài chính và hợp đồng thuê vận hàng operating lease là gì?

Hợp đồng thuê tài chính được coi như một tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty, trong khi hợp đồng thuê vận hành là một khoản chi phí nằm ngoài bảng cân đối kế toán.

Hãy nghĩ về hợp đồng thuê tài chính giống như sở hữu một phần tài sản và nghĩ về hợp đồng thuê hoạt động giống như thuê một bất động sản. Có sự khác biệt đáng kể giữa hợp đồng thuê tài chính và thuê vận hành, và hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu sự khác biệt giữa hai loại hợp đồng thuê và cách xử lý kế toán tương ứng của chúng.

Các khoản thuê tài chính được tính là nợ. Chúng mất giá theo thời gian và phải chịu chi phí lãi vay.

Để được phân loại là hợp đồng thuê tài chính theo GAAP, phải đáp ứng một trong bốn điều kiện bất kỳ:

–       Chuyển quyền sở hữu tài sản vào cuối thời hạn.

–       Quyền chọn mua tài sản với giá chiết khấu vào cuối kỳ hạn.

–       Thời hạn thuê lớn hơn hoặc bằng 75% thời gian sử dụng của tài sản.

–       Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán thuê lớn hơn hoặc bằng 90% giá trị thị trường hợp lý của tài sản.

Ngoài ra, có một tiêu chí nữa có thể được sử dụng để đủ điều kiện cho thuê là thuê tài chính:

–       Các tài sản trong hợp đồng thuê được chuyên biệt hóa để chỉ bên thuê mới có thể sử dụng chúng mà không có thay đổi lớn đối với tài sản.

Hợp đồng thuê vận hành được sử dụng để cho thuê tài sản ngắn hạn và tương tự như thuê tài sản, vì chúng không liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu. Các khoản thanh toán tiền thuê định kỳ được coi là chi phí hoạt động và được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến cả hoạt động kinh doanh và thu nhập ròng.

Ngược lại, hợp đồng thuê tài chính được sử dụng để cho thuê tài sản dài hạn hơn và trao quyền sở hữu cho bên thuê.

Ưu điểm của hợp đồng thuê tài chính

Có nhiều lợi thế đối với hợp đồng thuê tài chính, bao gồm những điều sau đây:

–       Bên thuê được phép yêu cầu khấu hao tài sản làm giảm thu nhập chịu thuế.

–       Chi phí lãi vay cũng làm giảm thu nhập chịu thuế.

Sự khác biệt khi hạch toán giữa finance lease và operating lease là gì?

Thuê tài chính và thuê vận hành phải tuân theo các biện pháp kế toán khác nhau cho cả bên thuê và bên cho thuê.

Việc xử lý kế toán cho một hợp đồng thuê vận hành là tương đối đơn giản. Các khoản thanh toán tiền thuê được coi là chi phí hoạt động và được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Công ty không sở hữu tài sản và do đó, nó không hiển thị trên bảng cân đối kế toán và công ty không đánh giá bất kỳ khoản khấu hao nào đối với tài sản đó.

Ngược lại, hợp đồng thuê tài chính bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Hợp đồng thuê được coi là một khoản vay và các khoản thanh toán lãi vay được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Giá trị thị trường hiện tại của tài sản được bao gồm trong bảng cân đối kế toán bên dưới phần tài sản và khấu hao được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mặt khác, số tiền cho vay, là giá trị hiện tại ròng của tất cả các khoản thanh toán trong tương lai, được bao gồm trong nợ phải trả.

Nhìn chung, các khoản thuê tài chính ghi nhận chi phí sớm hơn các khoản thuê hoạt động tương đương.

Vì cả hợp đồng thuê tài chính và thuê vận hành đều được các công ty sử dụng phổ biến, nên sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu rõ về cách hạch toán và xử lý thuế tương ứng cho từng loại hình thuê này cho cả bên cho thuê và bên thuê.

Mỗi hình thức thuê đều có những ưu điểm riêng. Tùy thuộc vào yêu cầu của công ty và tình hình thuế, họ có thể chọn cái này hay cái kia, hoặc thậm chí có thể kết hợp cả hai cho các loại tài sản khác nhau.

Hi vọng những chia sẻ về hợp đồng thuê vận hành operating lease là gì cùng các thông tin liên quan trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công