Lợi nhuận biên là gì? Công tính thức lợi nhuận biên

Để hiểu rõ hơn về lợi nhuận biên là gì và cách tính lợi nhuận biên, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Lợi nhuận biên là gì?

Lợi nhuận biên là một trong những tỷ suất sinh lời thường được sử dụng để đánh giá mức độ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh dưới dạng phần trăm. Nói một cách đơn giản, đó là con số phần trăm cho biết doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho mỗi đơn vị doanh thu. Ví dụ: nếu một công ty cho rằng họ đã đạt được lợi nhuận biên 35% trong quý trước, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đó có thu nhập ròng là 350 đồng cho mỗi 1000 đồng doanh thu được tạo ra.

Có một số loại tỷ suất lợi nhuận. Tuy nhiên, trong sử dụng hàng ngày, các loại văn bản, giấy tờ hay báo cáo thường nhắc đến lợi nhuận ròng. Đây là lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi trừ đi tất cả các loại chi phí từ nhân công, giá vốn hàng hóa, chi phí cố định, một lần và các loại thuế.

Các đặc điểm chính của lợi nhuận biên là gì?

–       Lợi nhuận biên đo lường mức độ mà một công ty hoặc một hoạt động kinh doanh kiếm tiền, về cơ bản bằng cách chia thu nhập cho doanh thu.

–       Được biểu thị dưới dạng phần trăm, tỷ suất lợi nhuận cho biết có bao nhiêu lợi nhuận đã được tạo ra cho mỗi doanh thu bán hàng.

–       Mặc dù có một số loại tỷ suất lợi nhuận, nhưng tỷ suất lợi nhuận quan trọng và thường được sử dụng nhất là tỷ suất lợi nhuận ròng, lợi nhuận cuối cùng của một công ty sau khi tất cả các khoản chi phí khác, bao gồm thuế và các khoản lẻ, đã được loại bỏ khỏi doanh thu.

–       Lợi nhuận biên được các nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng làm chỉ số về sức khỏe tài chính, kỹ năng quản lý và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

–       Vì tỷ suất lợi nhuận điển hình thay đổi theo lĩnh vực ngành, nên cần thận trọng khi so sánh các số liệu của các doanh nghiệp khác nhau.

Cách tính biên lợi nhuận

Bạn đã hiểu lợi nhuận biên là gì nhưng làm cách nào để tính? Có hai loại biên lợi nhuận được các doanh nghiệp áp dụng, đó là biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng.

Biên lợi nhuận gộp

Lợi nhuận biên gộp cho thấy tỷ suất lợi nhuận thu về của một doanh nghiệp từ chi phí kinh doanh hoặc giá vốn hàng hóa. Con số này thể hiện khả năng của doanh nghiệp trong việc sử dụng lao động hoặc vật tư hàng hóa.

Công thức tính biên lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận gộp = (Doanh thu – Giá vốn hàng hóa) x 100/ Doanh thu

Ví dụ về Biên lợi nhuận gộp

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, công ty X đã báo cáo tổng doanh thu hoặc doanh thu là 229 tỷ đồng và giá vốn hàng bán là 141 tỷ thì biên lợi nhuận gộp của X trong năm 2020 được tính theo công thức:

(229 – 141) x 100/229 = 38%

Điều này có nghĩa là với mỗi ngàn đồng mà công ty X tạo ra trong doanh thu, công ty đã tạo ra 38 đồng lợi nhuận gộp trước khi các chi phí kinh doanh khác được thanh toán.

Biên lợi nhuận ròng

Biên lợi nhuận ròng là tỷ lệ phần trăm doanh thu của một doanh nghiệp còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí trên tổng doanh thu, chia cho doanh thu thuần.

Công thức tính biên lợi nhuận ròng: (NI x 100)/Doanh thu

Trong đó:

NI là thu nhập ròng = Doanh thu – Giá vốn hàng hóa – Chi phí hoạt động – Lãi suất – Thuế

Ví dụ về cách tính biên lợi nhuận ròng

Công ty X báo cáo đạt 48 tỷ thu nhập ròng cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2020 và tổng doanh thu là 229 tỷ trong cùng kỳ

Lợi nhuận biên ròng = (48 x 100)/229 = 21%

Lợi nhuận biên ròng 21% chỉ ra rằng cứ mỗi ngàn đồng công ty X tạo ra trong doanh thu, công ty giữ lại 0,21 đồng lợi nhuận. Lợi nhuận biên cao hơn luôn là mong muốn vì nó có nghĩa là công ty tạo ra nhiều lợi nhuận hơn từ việc bán hàng của mình.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận có thể thay đổi theo ngành. Các công ty tăng trưởng có thể có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các công ty bán lẻ, nhưng các nhà bán lẻ lại tạo ra lợi nhuận biên thấp hơn với khối lượng bán hàng cao hơn.

Một công ty có thể có lợi nhuận biên ròng âm. Tỷ suất lợi nhuận ròng âm xảy ra khi một công ty bị lỗ trong quý hoặc năm. Tuy nhiên, khoản lỗ đó có thể chỉ là một vấn đề tạm thời đối với công ty. Nguyên nhân dẫn đến thua lỗ có thể là do chi phí lao động và nguyên vật liệu tăng, thời kỳ suy thoái kinh tế và sự ra đời của các công cụ công nghệ đột phá có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

“Lợi nhuận biên đánh giá mức độ sinh lợi của một công ty, được tính bằng cách lấy tổng thu nhập chia cho doanh thu.”

Biên lợi nhuận ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Biên lợi nhuận có thể hỗ trợ các công ty trong việc tạo ra các chiến lược định giá cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Các công ty định giá dựa trên chi phí để sản xuất sản phẩm của họ và số lợi nhuận mà họ đang cố gắng tạo ra.

Ví dụ, các cửa hàng bán lẻ muốn có lợi nhuận biên gộp 50% để trang trải chi phí phân phối cộng với lợi tức đầu tư. Biên độ đó được gọi là giá cơ bản. Mỗi đơn vị tham gia vào quá trình đưa một sản phẩm lên kệ sẽ tăng gấp đôi giá, dẫn đến các nhà bán lẻ đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 50% để trang trải chi phí.

Hi vọng các thông tin về lợi nhuận biên là gì và công thức tính lợi nhuận biên trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Hà Phương

 

Sao chép thành công