Nợ công tiếng Anh là gì, vì sao cần huy động vốn qua nợ công?

Khi tham gia vào ngành kinh tế, bạn sẽ cần biết khái niệm nợ công tiếng Anh là gì và ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế chung mà bạn muốn tham gia.

Nợ công tiếng Anh là gì?

Nợ công được định nghĩa là những khoản nợ hay khoản cần chi trả của chính phủ. Trách nhiệm chi trả này có thể là gián tiếp (qua các đơn vị như kho bạc…) hoặc trực tiếp. Những khoản nợ này có thể là nợ trong nước hoặc nợ nước ngoài đều được gọi chung là nợ công.

Trong tiếng Anh, nợ công có thể được dùng với những từ như Government Debt, National Debt hoặc Public Debt.

Nguồn trả nợ cho các khoản nợ công thường là ngân sách nhà nước trong tương lai, hoặc có những trường hợp chính phủ có thể vay khoản nợ công khác để trả cho các khoản nợ đến hạn hoặc đề nghị gia hạn thời gian trả nợ.

“Nợ công là tổng số tiền, bao gồm cả tổng nợ phải trả, được chính phủ vay để đáp ứng ngân sách phát triển của mình.”

Các loại hình nợ công

Nợ công thường được phân chia theo nhiều loại hình theo các cách khác nhau như sau:

Phân loại nợ công theo thời hạn

– Nợ ngắn hạn: có những loại hình nợ công chính phủ thường huy động trong thời gian ngắn hạn để giải quyết nhu cầu chi tiêu ngân sách tạm thời, trong khoản thời gian ngắn (thường là dưới 1 năm). Hình thức để huy động có thể là trái phiếu chính phủ.

– Nợ trung hạn: với thời hạn trách nhiệm chi trả từ 1 – dưới 5 năm, các hình thức nợ công này có thể được phát hành dưới dạng trái phiếu chính phủ.

– Nợ dài hạn: là các khoản nợ cần được chi trả sau 5 năm trở lên, để phục vụ cho việc huy động và sử dụng vốn trong các dự án/ chính sách/ quy hoạch dài hạn hơn.

Phân loại nợ công theo hình thức phát hành

– Nợ công được phát hành thông qua trái phiếu chính phủ trong nước.

– Nợ công được huy động bằng trái phiếu chính phủ ở nước ngoài.

– Nợ công huy động bằng hợp đồng ký kết giữa các quốc gia.

– Nợ công từ vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA)

Vì sao cần huy động vốn qua nợ công?

Cùng với việc biết nợ công tiếng Anh là gì, bạn cũng sẽ hiểu được lí do vì sao cần nợ công. Việc huy động vốn thông qua nợ công là một việc hết sức cần thiết, không chỉ ở các nước đang phát triển mà còn ở các cường quốc. Vì chính phủ có nhu cầu chi tiêu rất lớn, nếu chỉ dựa vào ngân sách hàng năm thì sẽ dẫn đến việc đình trệ rất nhiều chính sách phát triển kinh tế, chính trị và xã hội, làm giảm tốc độ phát triển của quốc gia.

Vì vậy, việc huy động vốn thông qua nợ công là cách mà chính phủ thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch cơ sở vật chất, hạ tầng để giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng toàn diện của quốc gia.

Bên cạnh đó, nợ công cũng thường kết hợp trong các chương trình hợp tác phát triển chính thức khác về trao đổi văn hóa, giao thương giữa các nước, là điều tất yếu trong quá trình toàn cầu hóa. Nợ công góp phần cân bằng cán cân tài chính, giúp các chỉ số kinh tế – tài chính của quốc gia bớt thâm hụt và gây hoang mang cho người dân.

Trong một số trường hợp, nợ công phát sinh trong những giai đoạn đặc thù như khủng hoảng kinh tế quốc gia hay bất ổn về an sinh xã hội nên cần bội chi để giải quyết các nhu cầu cấp thiết, giảm gánh nặng cho người dân.

Bên cạnh những lý do trên, nợ công còn được chính phủ chủ động huy động vì các mục tiêu điều hòa nền kinh tế, giảm lượng tiền mặt nhàn rỗi trong dân để chuyển qua đầu tư cho giáo dục, xã hội. Đồng thời, thay đổi lưu lượng tiền đang dùng cho tiêu dùng trong nền kinh tế quốc gia để chuyển sang các quỹ phúc lợi xã hội hoặc quỹ đầu tư công.

Vì vậy, hiểu được nợ công và các ý nghĩa liên quan sẽ giúp cho bạn có thể cân nhắc đến việc đầu tư vào các kênh huy động vốn của chính phủ cũng như tìm hiểu, phân tích các nguyên nhân, tác động đến nền kinh tế trong các đợt phát hành nợ công của một quốc gia.

Sự khác nhau giữa tổng nợ nước ngoài và nợ công là gì?

Đừng nhầm lẫn nợ công với tổng nợ nước ngoài.

Tổng nợ nước ngoài là số tiền mà chính phủ và khu vực tư nhân nợ các nhà đầu tư nước ngoài. Nợ công tác động đến nợ nước ngoài, nhưng chúng không phải là một và giống nhau. Nếu lãi suất tăng đối với nợ công, chúng cũng sẽ tăng đối với tất cả nợ tư nhân. Đó là lý do khiến hầu hết các doanh nghiệp gây áp lực buộc chính phủ phải giữ nợ công trong phạm vi hợp lý.

Phân biệt giữa nợ công và nợ tư nhân private debt

Nợ công là nợ của quốc gia. Nợ tư nhân là khoản nợ của các hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận. Nợ tư nhân không bao gồm khoản vay của chính phủ hoặc các công ty tài chính, chẳng hạn như ngân hàng.

Phân biệt giữa nợ công và chi tiêu công public expenditure

Nợ công là số tiền chính phủ đi vay trong nước và nước ngoài. Mặt khác, chi tiêu công là khoản chi tiêu của bất kỳ quốc gia nào cho các nhu cầu như cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, các chương trình phúc lợi…

Qua những chia sẻ trên đây, hi vọng bạn đã hiểu rõ nợ công tiếng Anh là gì và sự khác biệt giữa nợ công và các thuật ngữ khác.

Hà Phương

Sao chép thành công