Kelly Formula là gì? Công thức và cách áp dụng

Kelly Formula là gì?

Kelly Formula là tiêu chí Kelly hoặc công thức Kelly là một công thức toán học liên quan đến sự tăng trưởng dài hạn của nguồn vốn. Kelly Formula đơn giản, nhưng nó có thể là công thức quan trọng nhất trong đầu tư.

“Kelly Formula là công thức được sử dụng để xác định số tiền nên đầu tư vào một tài sản nhất định, nhằm tối đa hóa sự tăng trưởng của cải theo thời gian với mức thua lỗ hoặc rủi ro tối thiểu.”

Công thức Kelly:

% Kelly = (bp – q) / b

b: tỉ lệ thắng so với rủi ro
p: xác suất thắng
q: xác suất thua (1-p)
hoặc

% Kelly = W – [(1 – W) / R], trong đó:

–       W: tỷ lệ thắng

–       R: tỷ lệ thắng so với rủi ro

Hãy tham khảo ví dụ sau để hiểu Kelly Formula là gì nhé.

Một giao dịch chứng khoán có tỉ lệ chiến thắng so với rủi ro là 1:1, hay nói cách khác nhà đầu tư có thể mất số tiến mà họ có thể thắng. Dựa trên dữ liệu người này đã thắng trong 55% thời gian cho các giao dịch như thế.  

Điều này có nghĩa

b = 1

p = 55% hoặc 0,55

q = 1 – p = 1 – 0,55 = 0,45

Áp dụng công thức

Tỉ lệ phần trăm Kelly = (1 x 0,55 – 0,45) / 1 = 10%

Trong trường hợp này, công thức tiêu chí Kelly ngụ ý rằng nhà đầu tư này nên phân bổ 10% tài khoản của mình cho giao dịch này.

Nếu công thức tạo ra một số âm, nó ngụ ý rằng nhà đầu tư nên tránh giao dịch vì phương trình dự đoán một kết quả không có lợi cho họ.

5 bước áp dụng công thức Kelly

–       Chọn ra khoảng 40 đến 60 giao dịch gần đây của bạn. Con số càng lớn thì sẽ mang lại kết quả chính xác hơn. Công thức Kelly giả định rằng bạn tiếp tục giao dịch theo cách đã làm trong quá khứ. Nếu bạn thay đổi hệ thống giao dịch theo bất cứ cách nào thì công thức Kelly sẽ không còn hiệu lực.

–       Tính W – là xác suất giao dịch kết thúc với tư cách là người chiến thắng dựa vào kết quả từ các giao dịch trước đây. Bạn có thể tìm W bằng cách lấy số lượng giao dịch thắng chia cho tổng số giao dịch. Con số này càng cao thì phần trăm chiến thắng của bạn càng cao, trên 0,50 (tỷ lệ chiến thắng 50%) được coi là tốt.

–       Tính R – là xác suất giao dịch kết thúc với tư cách là người chiến thắng cũng dựa vào kết quả từ các giao dịch trước đây. Bạn có thể tính con số này bằng cách lấy các khoản lãi trung bình của giao dịch thắng chia cho khoản lỗ trung bình khi giao dịch thua. Nếu số tiền thắng trung bình của bạn lớn hơn số tiền thua trung bình, bạn sẽ nhận được kết quả lớn hơn 1. Nếu bạn nhận được kết quả nhỏ hơn 1, bạn vẫn có thể quản lý được nếu tổng số giao dịch thua là nhỏ.

–       Khi bạn đã tính được W và R, bạn chỉ cần đưa chúng vào công thức đã cho ở trên.

–       Con số nhận được là tỷ lệ phần trăm Kelly. Ghi lại tỷ lệ phần trăm này để tham khảo về sau.

Công thức Kelly có hiệu quả không?

Nhiều người thắc mắc, mức độ hiệu quả của Kelly Formula là gì khi một phương trình được tạo ra cho hệ thống điện thoại lại có hiệu quả khi sử dụng cho việc đầu tư? Miễn là hai biến được tính toán và nhập chính xác để tính tỷ lệ phần trăm Kelly, và nhà đầu tư duy trì cùng một hệ thống và hiệu suất trong các giao dịch trong tương lai, thì hệ thống sẽ có hiệu quả khi được sử dụng trong đầu tư.

Mặc dù công thức Kelly giúp duy trì một danh mục đầu tư đa dạng nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Nó đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, nhưng có một số thứ khác nó không thể làm được. Ví dụ như nó sẽ không giúp bạn chọn đúng cổ phiếu chiến thắng và không thể dự đoán các sự kiện không thể đoán trước đến thị trường sụp đổ đột ngột. Thị trường luôn chứa đựng một yếu tố ngẫu nhiên sẽ có tác động đến lợi nhuận của bất kỳ hệ thống nào.

Một chiến lược quản lý vốn hiệu quả sẽ không đảm bảo lợi nhuận cao, nhưng nó sẽ hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận dài hạn. Do đó, nếu chưa có hệ thống quản lý vốn, bạn có thể xây dựng nó ngay bây giờ với công thức Kelly. Hiểu Kelly Formula là gì và cách áp dụng trên đây, bạn có thể thực hành trên tài khoản thử nghiệm để thấy được hiệu quả và tìm ra tỷ lệ tốt nhất cho mình trước khi áp dụng cho tài khoản chính thức. Chúc bạn thành công.

Tiến Huy

 

 

 

Sao chép thành công