Liquid assets là gì, tầm quan trọng của liquid assets?

Liquid assets là gì? Liquid assets có nghĩa là tài sản thanh khoản. Một tài sản được cho là có tính thanh khoản nếu nó dễ dàng bán hoặc chuyển đổi thành tiền mặt mà không bị giảm giá trị. Theo định nghĩa, tiền mặt và séc là những tài sản có tính thanh khoản cao nhất.

Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn liquid assets là gì nhé.

Tài sản có tính thanh khoản cho phép bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào tiếp cận tiền mặt bất kỳ lúc nào họ muốn. Tại thời điểm đầu tư, nhà đầu tư phải giữ một số tài sản có tính thanh khoản trong danh mục đầu tư để có thể dễ dàng sử dụng tiền của mình trong trường hợp khẩn cấp.

Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao, sau đó là tài khoản ngân hàng, tài khoản séc, kỳ phiếu ngắn hạn, tín phiếu kho bạc và các trái phiếu chính phủ khác. Kim loại quý cũng được xem là tài sản có tính thanh khoản.

“Tài sản có tính thanh khoản liquid assets là tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn.”

Tài sản không có tính thanh khoản non liquid assets là gì?

Non liquid assets là tài sản không có tính thanh khoản, còn được gọi là tài sản kém thanh khoản, không thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt.

Hầu hết các tài sản không có tính thanh khoản phải được bán để khai thác giá trị của chúng. Có thể mất vài tháng hoặc vài năm để tìm được người mua phù hợp cho các tài sản không có tính thanh khoản và việc bán chúng nhanh chóng có thể làm giảm giá trị.  

Các ví dụ phổ biến nhất về tài sản không có tính thanh khoản là thiết bị, bất động sản, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu tầm.

Quyền sở hữu trong các doanh nghiệp không giao dịch công khai cũng có thể được coi là không có tính thanh khoản. Với những loại tài sản này, thời gian chuyển hóa thành tiền rất khó định. Ngoài ra, chúng cũng khó thanh lý.

Ví dụ như đầu tư bất động sản. Không giống như các khoản đầu tư khác, đầu tư bất động sản được coi là không có tính thanh khoản.

 Việc chấp nhận lời đề nghị mua bất động sản sớm nhất có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng và dẫn đến căng thẳng tài chính hơn nữa. Các cuộc đàm phán hợp đồng có thể mất vài tháng và có thể yêu cầu nhiều lần qua lại để đạt được số tiền phù hợp với giá trị thực của tài sản. Nhưng nếu nợ ngày càng nhiều và hóa đơn chồng chất, chủ doanh nghiệp đơn giản là không thể chờ đợi – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là một tài sản kém thanh khoản.

Tầm quan trọng của tài sản thanh khoản

Tài sản thanh khoản tồn tại để cung cấp tiền cho bạn khi doanh nghiệp của bạn cần. Điều này bao gồm việc có thể chi trả những thứ như hóa đơn tiền điện nước – văn phỏng phẩm, tiền lương cho nhân viên, thanh toán bảo hiểm…

Tài sản có tính thanh khoản cũng quan trọng trong việc cung cấp một vùng đệm an toàn. Nếu bạn cần tiền mặt nhanh chóng, cho dù đó là để thực hiện một giao dịch mua quan trọng hay thanh toán một hóa đơn đột xuất, thì việc chuẩn bị sẵn “chiếc dù thoát hiểm khẩn cấp” có thể cứu doanh nghiệp của bạn theo đúng nghĩa đen.

Vì vậy, khối lượng tài sản có tính thanh khoản mà doanh nghiệp của bạn nắm giữ càng cao thì bạn càng chuẩn bị tốt hơn để hoạt động một cách chủ động.

Tài sản không có tính thanh khoản chắc chắn có vị trí của chúng và cần thiết để giúp doanh nghiệp của bạn xây dựng sự giàu có lâu dài. Nhưng tài sản có tính thanh khoản rất quan trọng trong việc vận hành một doanh nghiệp linh hoạt.

Có khối lượng tài sản thanh khoản cao hơn cũng có lợi khi đi vay. Điều này chứng tỏ có nhiều tiền mặt hơn, vì vậy bạn là người vay an toàn hơn và thậm chí bạn có thể nhận thấy mình có thể tiếp cận với lãi suất thấp hơn và điều kiện cho vay tốt hơn. Điều này rất quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp.

Đặc điểm của tài sản có tính thanh khoản

Theo như định nghĩa liquid assets là gì thì tài khoản thanh khoản có một số đặc điểm sau:

–       Một tài sản có tính thanh khoản phải tồn tại hoặc được giao dịch trên một thị trường hiện có. Điều đó có nghĩa là có người mua và người bán và tài sản luôn (hoặc gần như luôn luôn) có nhu cầu ở một số mức giá. Khi luôn có người mua, tài sản sẽ dễ bán hoặc giao dịch, khiến nó trở nên thanh khoản hơn.

–       Tài sản có tính thanh khoản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng. Việc bán tài sản càng khó khăn hoặc tốn nhiều thời gian thì tài sản đó càng có tính thanh khoản thấp – hay còn được gọi là không có tính thanh khoản. Một tài sản kém thanh khoản là thứ mà không phải ai cũng sẵn sàng mua.

–       Quá trình bán hoặc giao dịch tài sản cũng cần phải an toàn và đơn giản để nó thực sự có tính thanh khoản.

Ví dụ, hãy nghĩ về tiền mặt bạn có thể có trong tài khoản ngân hàng. Tiền mặt trong đó được coi là tài sản có tính thanh khoản vì quá trình lấy nó ra dễ dàng từ ATM. Và bởi vì các ngân hàng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tiền của bạn, nên chúng cũng được bảo vệ. Tương tự đối với các tài sản khác như cổ phiếu hoặc quỹ trao đổi: Cổ phiếu có thể dễ dàng giao dịch hoặc bán lấy tiền mặt vì luôn có người mua quan tâm.

–       Cuối cùng, phần lớn tài sản lưu động cũng là loại tài sản thường được các nhà đầu tư sở hữu. Đó là, chúng là những thứ giống như cổ phiếu, hoặc các chứng khoán dễ bán khác như trái phiếu kho bạc. Tất nhiên, tiền mặt cũng phù hợp với hóa đơn, vì nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai và bất cứ lúc nào.

Tài sản thanh khoản trong bảng cân đối kế toán

Tương tự như các tài sản khác, tài sản thanh khoản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán. Các tài sản được liệt kê trên bảng cân đối kế toán theo thứ tự thanh khoản, với các loại có tính thanh khoản cao nhất được liệt kê ở đầu bảng cân đối và loại có tính thanh khoản thấp nhất được liệt kê ở cuối bảng.

Mặc dù không có thước đo trực tiếp về tính thanh khoản của từng tài sản, các doanh nghiệp và các nhà phân tích thị trường sử dụng các tỷ số tài chính khác nhau như tỷ số thanh khoản nhanh và tỷ số tiền mặt để xác định mức độ thanh khoản chung của một công ty.

Tỷ lệ thanh khoản (Liquidity Ratio) là gì?

Đó là một tỷ lệ cho biết khả năng thanh toán nợ của một người khi đến hạn. Nói cách khác, tỷ số này cho biết một công ty có thể chuyển đổi tài sản thanh khoản thành tiền mặt nhanh chóng như thế nào để có thể thanh toán các khoản nợ phải trả một cách kịp thời.

Tỷ lệ thanh khoản ảnh hưởng đến uy tín của công ty cũng như xếp hạng tín nhiệm của công ty. Nếu liên tục xảy ra các vụ vỡ nợ trong việc hoàn trả một khoản nợ ngắn hạn thì điều này sẽ dẫn đến phá sản. Do đó, tỷ lệ này đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định tài chính của bất kỳ công ty nào.

Nhìn chung, tài sản thanh khoản là rất quan trọng đối với các cá nhân và doanh nghiệp vì chúng là nguồn tiền mặt đầu tiên được sử dụng để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán. Hi vọng bạn đã có thêm kiến thức hữu ích về liquid assets là gì. 

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công