Financial accounting là gì? Khác gì so với kế toán quản trị?

Financial accounting là gì?

Financial accounting trong tiếng Việt có nghĩa là kế toán tài chính. Đây là chuyên ngành kế toán mà nhiệm vụ chính là tập trung thu thập, kiểm tra, xử lý, soạn thảo báo cáo về kết quả hoạt động tài chính của công ty, phục vụ nhu cầu cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán, chủ yếu là đơn vị bên ngoài. 

Các đơn vị bên ngoài cần bản báo cáo tài chính thường là cơ quan chức năng như đơn vị thuế, thanh tra, cổ đông công ty, chủ nợ, ngân hàng…

Trong bộ phận kế toán tài chính bao gồm kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, mỗi bộ phận sẽ được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Cách phân loại này dựa theo nội dung, tính chất và mục đích cung cấp thông tin nghiệp vụ kế toán.

Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin tổng quát về thực trạng kinh doanh, tài chính của đơn vị. Thông qua đơn vị tiền, kế toán tổng hợp cung cấp số liệu phản ánh tình hình các nguồn hình thành và sử dụng tài sản vào các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

Còn kế toán chi tiết sẽ thực hiện thu thập và xử lý thông tin theo một đối tượng cụ thể của từng đơn vị. Nói cách khác, công việc của kế toán tài chính là làm minh họa cho kế toán tổng hợp vì thế nếu kế toán chi tiết làm sai thì số liệu tổng hợp sẽ không chính xác.

Các báo cáo mà kế toán tài chính cần thực hiện sẽ được tổng hợp theo tháng, theo quý và theo năm. Cụ thể:

– Báo cáo theo tháng thì kế toán tài chính cung cấp báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân.

– Báo cáo theo quý thì kế toán tài chính ngoài cung cấp báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Báo cáo theo năm là báo cáo quan trọng nhất của bộ phận kế toán tài chính. Báo cáo năm bao gồm những nội dung báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế môn bài của doanh nghiệp.

“Financial accounting hay kế toán tài chính là quá trình ghi chép, tổng hợp và báo cáo các giao dịch kinh doanh của một công ty thông qua các báo cáo tài chính.”

Vai trò của kế toán tài chính

Cùng với kế toán trưởng, bộ phận kế toán tài chính sẽ thực hiện các công việc của kế toán doanh nghiệp. Đặc biệt, kế toán tài chính sẽ trực tiếp cùng kế toán trưởng tham mưu với giám đốc về chính sách tài chính của công ty, giúp doanh nghiệp có hoạt động tài chính thuận lợi.

Cụ thể, vai trò của Financial accounting là gì?

Thứ nhất, kế toán tài chính chính là bức tranh tổng quát về tình hình kinh tế, tài chính của doanh nghiệp theo quý, theo năm. Những số liệu này giúp các cổ đông của doanh nghiệp dễ dàng nắm được hoạt động công ty để tiếp tục tin tưởng hoặc có những góp ý kịp thời đối với người điều hành công ty.

Thứ hai, kế toán tài chính giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin cho các đối tác bên ngoài có nhu cầu sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp như ngân hàng, chủ nợ… Những thông từ bản báo cáo tài chính là cơ sở pháp lý giúp doanh nghiệp giải quyết rõ ràng các khiếu nại, tranh chấp hoặc tiến hành vay vốn ngân hàng để đầu tư được thuận lợi.

Thứ ba, với những bản báo cáo tài chính minh bạch, khoa học và kịp thời giúp doanh nghiệp nhận được niềm tin từ các đối tác như bên thuế, bên thanh tra. Điều này về lâu dài giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn và có đóng góp cụ thể đối với nhà nước, xã hội.

Thứ tư, báo cáo kế toán tài chính cung cấp những thông tin về các hoạt động tài chính kế toán đã phát sinh được tổng hợp lại. Vì thế lãnh đạo doanh nghiệp sẽ dễ dàng theo dõi được hoạt đồng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ kịp thời cho lãnh đạo có số liệu trong các cuộc họp bất thường cổ đông, điều chỉnh chính sách phù hợp.

Thứ năm, với kế toán số liệu, các hoạt động báo cáo tài chính rõ ràng, cụ thể giúp doanh nghiệp tối ưu được chi phí và cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết. Từ đó giúp doanh nghiệp hỗ trợ được rủi ro và thực hiện bảo hiểm doanh nghiệp khi có biến động tài chính và giúp lãnh đạo doanh nghiệp điều hòa tình hình tài chính doanh nghiệp.

Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Rất nhiều người còn nhầm lẫn giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị, cho rằng hai chuyên ngành này giống nhau. Thực tế giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị có sự khác nhau rõ rệt. 

Về mục đích, kế toán tài chính cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo thì kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ cho các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. 

Về đối tượng, kế toán tài chính phục vụ cho các nhà quản lý doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp.

Trong khi kế toán quản trị phục vụ cho các nhà quản lý doanh nghiệp. 

Về nguyên tắc cung cấp thông tin, kế toán tài chính đảm bảo những nguyên tắc bắt buộc của kế toán, tuân thủ minh bạch, khách quan thậm chí tuân thủ theo pháp luật. Trong khi kế toán quản trị không có tính bắt buộc, các nhà quản lý hoàn toàn có quyền điều chỉnh sao cho phù hợp với mục đích của doanh nghiệp.

Về thời gian, kế toán quản trị phải cập nhật theo cả tuần, tháng, quý, năm thậm chí với doanh nghiệp lớn, biến động lớn có thể theo dõi theo ngày. Nhưng kế toán tài chính thì yêu cầu báo cáo theo tháng, quý, năm. Sổ sách kế toán tài chính không thực hiện theo đúng mẫu, thống nhất, nếu sai sẽ không được chấp nhận. Nhưng kế toán quản trị lại cần sự linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu nhà quản trị doanh nghiệp.

Financial accounting có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp nhưng với doanh nghiệp nhỏ mới vận hành cần cân nhắc nguồn lực và chi phí khi muốn xây dựng đầy đủ bộ phận kế toán tài chính. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ về financial accounting là gì, những nguyên tắc và tầm quan trọng của kế toán tài chính, từ đó giúp doanh nghiệp có sự lựa chọn phù hợp.

Nguyễn Lý

Sao chép thành công