Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "IT Manager"

IT Manager (Trưởng Phòng Quản Trị Mạng) (English or Japanese)

SAIGON PRECISION COMPANY LTD.- Nhà Máy 1 (Misumi Group Inc) - Hồ Chí Minh

SAIGON PRECISION COMPANY LTD.- Nhà Máy 1 (Misumi Group Inc)

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Manage IT operations, IT hardware, software licenses, local application, vendor/external system integrator.
- Sustain stability of and security for the company computer system.
- Set up the rules for users relating to company hardware, software and data systems.
- Manage the company Local Area Network for the compute...

Quản lý điều hành, CNTT - Phần cứng / Mạng, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Quận Thủ Đức IT Manager

08/12/2017

Phó Phòng Công Nghệ Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Xây dựng kế hoạch quản lý nhân sự và kế hoạch công việc của Phòng hệ thống
- Xây dựng kế hoạch ngân sách dùng để mua sắm trang thiết bị công nghệ phục vụ Công ty.
- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai hệ thống, giải pháp công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Phần cứng Quận Thanh Xuân Trưởng Phòng Phó phòng Quản lý Phần mềm IT Manager IT CNTT Hà Nội

29/11/2017

IT MANAGER (English Or Chinese)

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Management systems and servers related to the internal network (such as email systems, accounts, printing, etc.) for the purpose of ensuring the availability of services.
- Preparation of technical specifications relating to the procurement needs (eg, computers, network equipment, software (email, firewall, backup) a...

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Tiếng Anh Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Huyện Củ Chi IT Manager

28/11/2017

IT Manager

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV TM QSR Vietnam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

* Planning/Budgeting
- Prepare and maintain financial and action plan for IT department based on business requirements
- Assure scalability of the systems and department capacities
- Periodically evaluate the department performance and improve efficiency of its activities
* Day to day activities:
- In charge of mana...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Quản lý IT Manager IT

20/11/2017

IT 主管 - Trưởng Nhóm IT

Tập Đoàn Hòa Trung Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- 负责处理系统出现的异常数据,并分析出现的原因,进行程序改进;
- 协助公司做好信息化建设及网络建设规划,设计富有本公司特色的网站页面,并对其内容及时加以更新;
- 制定公司信息技术安全防范措施,提高公司风险预防能力;
- 根据相关要求,组织和实施各类监测、审核、评估项目(包括但不限于系统安全、信息平台、突发性事件恢复等IT方面的项目),把握总体项目进度,负责与被监测相关部门的沟通,保证项目顺利开展;
- 在整体或单项评估监测的基础上,独立评价风险是否得到恰当管控。
- Phụ trách xử lý hệ thống khi có số liệu bất thường xảy ra, và phân tích nguyên nh...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Phần cứng Quận 7 Phần mềm IT Manager IT Hồ Chí Minh

04/12/2017

IT Product Manager

Công Ty Cổ Phần VEXERE - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Support the ideation, technical development and launch of innovative product (VeXeRe.com, mobile web and mobile apps)
- Tracks the overall market and competitive dynamics
- Own the product vision, manages the long-term product roadmap and strategies
- Evaluating the product positioning, product branding, product pric...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Quận Tân Phú Phần mềm IT Manager

28/11/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh / Sales - Marketing Manager (Biết Tiếng Trung)

Yonyou Software Co., Ltd. - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc
- Phụ trách mở rộng phát triển nghiệp vụ ICT, bao gồm các mảng liên quan đến : phần mềm, tích hợp, dịch vụ
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Chịu trách nhiệm Marketing dự án trong khu vực phụ trách
- Kịp thời thu thập, nắm vững cũng như hiểu rõ thông tin và đặc điểm của đối thủ cạnh tranh
- Hoàn ...

Biên phiên dịch / Thông dịch viên, Bán hàng

Tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) Quận 7 Phần mềm Trưởng phòng kinh doanh IT Manager Hồ Chí Minh

27/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-