Tìm thấy 142 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Hưng Yên"

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/11/2018

Chuyên Viên ISO - 5S

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm - Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/11/2018

Sales Admin

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

20/11/2018

TRƯỞNG PHÒNG QC

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/11/2018

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm - Hưng Yên

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/11/2018

Chuyên Viên Cơ Khí

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Chuyên Viên Điện Lạnh

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Chuyên Viên Cơ Điện - Điện Tử

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Chuyên Viên Linh Kiện Cơ Điện

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Chuyên Viên Nhựa

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

Kỹ Thuật Viên Khuôn

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/11/2018

Chuyên Viên Tự Động Hóa

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội, Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

19/11/2018

QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hà Nam

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19/11/2018

Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Trưởng Phòng Cơ Điện

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

13/11/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Chuyên Viên Cơ Điện (Tuyển Gấp)

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/11/2018

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (KCS/QC/QA)

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên Mua Hàng Nội Địa

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

GIÁM SÁT KHO

Công Ty TNHH Minh Long - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/11/2018

[Hưng Yên] - Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Tử

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Chuyên Viên Điện Lạnh

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Chuyên Viên Thiết Kế Cơ Khí

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

13/11/2018

Kế Toán Tổng Hợp (Yêu cầu Nam giới)

Công Ty TNHH Minh Long - Hà Nội, Hưng Yên

9,000,000VNĐ - 712,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Nhân Viên IT (Yêu cầu Nam giới)

Công Ty TNHH Minh Long - Hà Nội, Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/11/2018

Kế Toán Giá Thành

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

12/11/2018

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

12/11/2018

Nhân Viên Thủ Kho (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-