We found 45 job(s) match your search: Locations "Kon Tum"

Nhân Viên Bán Hàng - Kon Tum

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Kon Tum

7,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

[Kon Tum] Quản Lý Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Kon Tum

Competitive | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

Kế Toán Viên [Kon Tum]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kon Tum

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10/01/2019

[Ocean Edu - Kon Tum] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kon Tum

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

[Ocean Edu - Kon Tum] Nhân Viên Telesales

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kon Tum

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

[Ocean Edu - Kon Tum] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kon Tum

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

[Ocean Edu - Kon Tum] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kon Tum

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

[Ocean Edu - Kon Tum] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kon Tum

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

TRÌNH DƯỢC VIÊN (NV THỊ TRƯỜNG) - KON TUM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN - Kon Tum

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG KINH TẾ XÂY DỰNG

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

10,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

TRƯỞNG PHÒNG HCNS

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

15,000,000VND - 20,000,000VND | Manager

07/01/2019

KỸ SƯ CHẾ TẠO MÁY (CHUYÊN THIẾT BỊ THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI)

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

15,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

KỸ SƯ CƠ KHÍ THỦY CÔNG

Công Ty CP Tấn Phát - Binh Phuoc, Kon Tum, Thua Thien - Hue

15,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ XE MÁY

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

NHÂN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Công Ty CP Tấn Phát - Binh Phuoc, Kon Tum, Thua Thien - Hue

15,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

07/01/2019

Kế Toán Trưởng

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VND - 15,000,000VND | Manager

07/01/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

Nhân Viên Quản Lý Dự Án

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

Modify this job search

-