Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

11 điều cần đảm bảo khi viết email mời phỏng vấn

Mời ứng viên tham gia phỏng vấn là một công việc đòi hỏi sự khéo léo và lịch thiệp. Với tư cách là nhà tuyển dụng, bạn cần soạn email mời phỏng vấn truyền đạt thông điệp một cách chính xác. Bạn cũng phải đối mặt với thách thức làm cho ứng viên đủ tiêu chuẩn cảm thấy được chào đón ở công ty của bạn chỉ bằng cách đọc email, đồng thời chứng minh rằng bạn có nhiều ưu điểm ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: 028 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: 024 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn
Da Nang
8 Floor, 218 Bach Dang Street, Hai Chau District, Da Nang
Tel: 0236 3221 767
Email: contact@careerlink.vn