Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

5 câu hỏi phỏng vấn tiết lộ đạo đức làm việc của ứng viên

Đối với nhiều nhà tuyển dụng, đạo đức làm việc mạnh mẽ là một trong những đặc điểm họ mong muốn nhất ở một nhân viên mới. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm liên quan và các kỹ năng phù hợp sẽ không trở thành một tài sản quý cho công ty nếu họ không thể hiện đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ. Nói cách khác, trình độ và kỹ năng không đủ để đả ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: 028 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: 024 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn
Da Nang
8 Floor, 218 Bach Dang Street, Hai Chau District, Da Nang
Tel: 0236 3221 767
Email: contact@careerlink.vn