Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

5 cách hỗ trợ nhân viên vượt qua áp lực công việc

Các nhà tuyển dụng thường đòi hỏi ứng viên phải có khả năng chịu được áp lực công việc nhưng thực tế là có rất nhiều cuộc chia tay giữa nhân viên với doanh nghiệp vì lý do áp lực quá nặng nề. Áp lực nghề nghiệp là điều khó tránh khỏi nhưng nếu các nhà quản lý có những chế độ, chính sách phù hợp sẽ khiến nhân viên cảm thấy mình được hậu thuẫn, giúp họ có sức chịu đựng ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: (028) 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: (024) 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn