Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

Quản lý nhân viên: “mềm” và “rắn” song hành

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, việc quản lý nhân viên luôn là vấn đề mà những người làm lãnh đạo quan tâm không kém vấn đề phát triển kinh doanh. Phải làm sao để cấp dưới thực hiện mệnh lệnh cấp trên một cách vui vẻ mà không cảm thấy bị áp đặt, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thân mật mà không suồng sã? Theo quan điểm của các nhà quản lý tại CareerLink, quản lý nhân ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: (028) 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: (024) 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn