Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

7 mục tiêu năm mới để trở thành nhà quản lý giỏi hơn

Đầu năm là thời gian tuyệt vời để đặt ra mục tiêu năm mới 2020 cho các nhà quản lý. Tuy nhiên, trước khi lập kế hoạch phát triển, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì đã làm và đã hoàn thành tốt trong năm cũ. Điểm yếu của bạn là gì và làm thế nào bạn có thể cải thiện chúng? Những thử thách bạn đã gặp phải và làm thế nào bạn có thể hạn chế chúng trong tư ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: 028 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: 024 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn
Da Nang
8 Floor, 218 Bach Dang Street, Hai Chau District, Da Nang
Tel: 0236 3221 767
Email: contact@careerlink.vn