Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

5 câu hỏi giúp xác định ứng viên có trí tuệ cảm xúc

5 câu hỏi giúp xác định ứng viên có trí tuệ cảm xúc Trong khi các công ty khác nhau thể hiện các giá trị và văn hóa khác nhau, thành công tại nơi làm việc bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi trí tuệ cảm xúc của một người, bởi họ sở hữu nhiều phẩm chất tuyệt vời giúp nâng cao chất lượng công việc. Vậy làm thế nào để có thể xác định ứng viên nào có trí thông minh cảm xúc? Một số ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: (028) 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: (024) 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn