Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

4 biểu hiện bạn đang lãng phí thời gian của nhân viên

Là người quản lý, công việc của bạn là đảm bảo rằng nhân viên làm việc hiệu quả nhất có thể. Xét cho cùng, năng suất của nhóm bạn càng tốt thì cả bạn và nhân viên đều được nhìn nhận tốt. Nhưng nếu bạn không hài lòng với hiệu suất làm việc của nhân viên, bạn có thể là lí do họ không đạt hiệu quả như mong đợi. Hãy xem bạn có khiến họ mất thời gian bằng các việc làm sau ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: (028) 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: (024) 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn