Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

5 câu hỏi phỏng vấn hành vi giúp đánh giá ứng viên hiệu quả

Chọn lựa một ứng viên đủ điều kiện làm việc cho doanh nghiệp của bạn là điều khó khăn, đặc biệt là nếu bạn chỉ có một cuộc phỏng vấn kéo dài 30 phút với họ trong phòng họp. Vì “sự khủng hoảng thời gian” này, bạn có thể cảm thấy buộc phải dựa vào CV để tìm hiểu về họ trong suốt cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, nếu muốn biết giá trị thực sự của ứng viên, bạn cần ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: 028 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: 024 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn
Da Nang
8 Floor, 218 Bach Dang Street, Hai Chau District, Da Nang
Tel: 0236 3221 767
Email: contact@careerlink.vn