Employers Top Page

Our Services

  • Job Posting
  • Resume Searching
  • Executive Search

Why CareerLink.vn?

As the leading provider of online recruitment services in Vietnam, CareerLink.vn has over 100,000 job seekers per day. CareerLink.vn Job Postings are the most cost-effective way to get applications from qualified job seekers.

Employers Top Page

Vì sao cần nói lời cảm ơn nhân viên và nên thể hiện như thế nào?

Chỉ bằng cách nói lời cảm ơn, bạn sẽ làm tăng năng suất làm việc của nhân viên, khiến họ hạnh phúc và đóng góp nhiều hơn cho công ty. Tuy nhiên, thể hiện lòng biết ơn không chỉ đơn giản là đến bàn làm việc của họ và nói ra một câu ngắn gọn, thể hiện sự đánh giá cao, mà cách thể hiện, thời điểm và tại sao bạn nói lời cảm ơn cũng rất quan trọng. Thực tế, một số nhà quản ...

Sign in

CareerLink Offices

Ho Chi Minh City
Room 302, 270-272 Cong Hoa St., Tan Binh Dist., HCMC
Tel: 028 3813 0501
Email: contact@careerlink.vn
Ha Noi
307, DMC Tower, 535 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi
Tel: 024 3519 0410
Email: contact@careerlink.vn
Da Nang
8 Floor, 218 Bach Dang Street, Hai Chau District, Da Nang
Tel: 0236 3221 767
Email: contact@careerlink.vn