We found 335 job(s) match your search: Locations "Hai Phong"

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HẢI PHÒNG

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Hai Phong

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/04/2019

Nhân Viên IT (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/04/2019

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH CAP VINA - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/04/2019

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hai Phong, Hung Yen, Vinh Phuc

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hai Phong

More than 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

Nhân Viên C & B

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hai Phong

More than 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

Giám Sát Thi Công - Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH TAL LOGISTICS - Ho Chi Minh, Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

(Hà Nội + Hải Phòng) Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Ha Noi, Hai Phong

7,500,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

Quản Lý Kho (KCN Tràng Duệ - Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hai Phong

1,000USD - 1,300USD | Team Leader / Supervisor

17/04/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH CAP VINA - Hai Phong

Competitive | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Trưởng Nhóm QC - Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hai Phong

Negotiable | Team Leader / Supervisor

17/04/2019

Trưởng Nhóm HSE - Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hai Phong

Negotiable | Team Leader / Supervisor

17/04/2019

Modify this job search

-