Tìm thấy 42 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Kon Tum"

Giám Sát Bán Hàng (KV: Gia Lai, Kon Tum)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Gia Lai, Kon Tum

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/10/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

Thương lượng | Nhân viên

05/10/2018

Nhân Viên Quản Lý Dự Án

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

BAN QUẢN LÝ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công Ty CP Tấn Phát - Đà Nẵng, Kon Tum

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

NHÂN VIÊN PHÒNG KINH TẾ XÂY DỰNG

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

TRƯỞNG PHÒNG HCNS

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/10/2018

KỸ SƯ CƠ KHÍ THỦY CÔNG

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ XE MÁY

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

NHÂN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

05/10/2018

KỸ SƯ THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI

Công Ty CP Tấn Phát - Đà Nẵng, Kon Tum

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

05/10/2018

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Công Ty CP Tấn Phát - Bình Phước, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

05/10/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

05/10/2018

Phó Phòng Tài Chính - Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Fococev Việt Nam - Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/09/2018

Phó/Trưởng Phòng Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Fococev Việt Nam - Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/09/2018

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Fococev Việt Nam - Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-