Tìm thấy 41 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Kon Tum"

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI KON TUM

Công Ty CP Eurowindow - Kon Tum

Cạnh tranh | Nhân viên

11/06/2019

NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

28/05/2019

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

28/05/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG KINH TẾ XÂY DỰNG

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

28/05/2019

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

28/05/2019

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/05/2019

KỸ SƯ CƠ KHÍ THỦY CÔNG

Công Ty CP Tấn Phát - Bình Phước, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

28/05/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ XE MÁY

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

28/05/2019

NHÂN VIÊN BAN TÀI CHÍNH

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

28/05/2019

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Công Ty CP Tấn Phát - Bình Phước, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/05/2019

Kế Toán Trưởng

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/05/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

Thương lượng | Nhân viên

28/05/2019

Nhân Viên Quản Lý Dự Án

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

28/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-