We found 28 job(s) match your search: Locations "Gia Lai"

[Pleiku - Gai Lai] FPT Shop Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

[Pleiku - Gia Lai] FPT Shop Bảo Vệ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

[An Khê - Gia Lai] FPT Shop Bảo Vệ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

[Chư Sê - Gia Lai] FPT Shop Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

03/01/2019

[Pleiku - Gai Lai] FPT Shop Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

[Pleiku - Gai Lai] FPT Shop Quản Lý Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Gia Lai)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Gia Lai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

02/01/2019

Modify this job search

-