We found 44 job(s) match your search: Locations "Gia Lai"

Chuyên Viên Kinh Doanh - Khu Vực Pleiku - Gia Lai*

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Gia Lai

11,000,000VND - 21,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/11/2018

Cộng Tác Viên Giao Hàng (Gia Lai)

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd. - Gia Lai

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/10/2018

2 NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TẠI GIA LAI (Thu Nhập Hấp Dẫn)

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Gia Lai

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27/10/2018

[Pleiku - Gai Lai] FPT Shop Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/10/2018

[Pleiku - Gia Lai] FPT Shop Bảo Vệ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/10/2018

[An Khê - Gia Lai] FPT Shop Bảo Vệ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/10/2018

[Chư Sê - Gia Lai] FPT Shop Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

25/10/2018

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Gia Lai)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Gia Lai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/10/2018

FPT Gia Lai - Kỹ Thuật Viên Điều Hành

FPT Telecom - Gia Lai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/10/2018

[Pleiku - Gai Lai] FPT Shop Quản Lý Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/10/2018

[Pleiku - Gai Lai] FPT Shop Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Gia Lai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/10/2018

Cán Bộ Dự Án - Gia Lai

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM - Gia Lai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/10/2018

Modify this job search

-