Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu Jobs | | CareerLink.vn
4b66dfa6dace4e63065c3c50efe4c1d0
Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu
Số 204, Nguyễn Lương Bằng, Dong Da District, Ha Noi
1.000 - 4.999 employees

About company

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

See more See less

Current hiring position

Set alert for this search

Work locations (153)

Loading...
Company photos