We found 36 job(s) match your search: Locations "Ha Tinh"

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Hà Tĩnh Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ha Tinh

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27/12/2018

Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Anh ngữ Galaxy Hà Tĩnh - Ha Tinh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/01/2019

Trình Dược Viên Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Ha Tinh

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/01/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (Hà Tĩnh)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG NAM - Ha Tinh

10,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/12/2018

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Sơn Nước

Công ty Cổ Phần THV Group - Ha Tinh, Quang Binh, Thua Thien - Hue

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/12/2018

Quản Lý Kinh Doanh

Công ty Cổ Phần THV Group - Ha Tinh, Quang Binh, Thua Thien - Hue

15,000,000VND - 20,000,000VND | Manager

11/12/2018

Modify this job search

-