We found 63 job(s) match your search: Locations "Ha Tinh"

TRÌNH DƯỢC VIÊN (NV THỊ TRƯỜNG) - HÀ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN - Ha Tinh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/04/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật tại Hà Tĩnh

FPT Telecom - Ha Tinh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/04/2019

Giám Sát Bán Hàng (KV: Hà Tĩnh)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Ha Tinh

Negotiable | Team Leader / Supervisor

22/04/2019

KẾ TOÁN - VP HÀ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VVM - Ha Tinh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

[HÀ TĨNH] CỬA HÀNG TRƯỞNG

Công ty Gianni Việt Nam - Ha Tinh

Competitive | Team Leader / Supervisor

22/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Kỳ Anh, Hà Tĩnh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Tinh

20,000,000VND - 30,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - NGHỆ AN

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ha Tinh, Nghe An

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

[Hà Tĩnh] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Tinh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

[Hà Tĩnh] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Tinh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

[Hà Tĩnh] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Tinh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

TRƯỞNG KHU VỰC HÀ TĨNH & QUẢNG BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Ha Tinh, Quang Binh

9,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

11/04/2019

[OceanEdu_Hà Tĩnh] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Tinh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/04/2019

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ [Ocean Edu - Hà Tĩnh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Tinh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/04/2019

[Hà Tĩnh] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Ha Tinh

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

08/04/2019

Nhân Viên Sale Man Hà Tĩnh

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Ha Tinh

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Hà Tĩnh Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ha Tinh

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

01/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Kỳ Anh, Hà Tĩnh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Tinh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30/03/2019

Nhân Viên Telesale [Ocean Edu - Kỳ Anh, Hà Tĩnh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Tinh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30/03/2019

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Kỳ Anh, Hà Tĩnh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Tinh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30/03/2019

Modify this job search

-