Dự án là gì, tính năng và các bước thực hiện dự án

Dự án là gì? Dự án có điểm gì khác so với các công việc khác?… Hãy cùng tìm hiểu sau đây nhé.

Dự án là gì?

Dự án khác với các loại công việc khác như quy trình, nhiệm vụ, thủ tục. Theo đó, một dự án được định nghĩa là một hoạt động cụ thể, hữu hạn tạo ra một kết quả có thể quan sát và đo lường được theo các yêu cầu nhất định.

Bằng cách sử dụng các dự án, chúng ta có thể lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của mình, ví dụ như chạy chiến dịch tiếp thị, phát triển trang web, tổ chức tiệc, đi nghỉ, tốt nghiệp đại học loại ưu, hoặc bất cứ điều gì khác chúng tôi có thể muốn làm.

Dự án là một nỗ lực tạm thời, duy nhất và tiến bộ được thực hiện để tạo ra một số loại kết quả hữu hình hoặc vô hình (một sản phẩm, dịch vụ, lợi ích, lợi thế cạnh tranh duy nhất…). Nó thường bao gồm một loạt các nhiệm vụ có liên quan với nhau được lên kế hoạch thực hiện trong một khoảng thời gian cố định và trong một số yêu cầu và giới hạn nhất định như chi phí, chất lượng, hiệu suất, các nhiệm vụ khác.

Đặc điểm chính của dự án là gì?

Bất kỳ dự án nào cũng có thể được đặc trưng bởi các đặc điểm sau:

–       Tạm thời. Đặc điểm quan trọng này có nghĩa là mọi dự án đều có khởi đầu hữu hạn và kết thúc hữu hạn. Khởi đầu là thời điểm mà dự án được bắt đầu và kết thúc khi tất cả các mục tiêu của dự án đã được đáp ứng (hoặc không được đáp ứng nếu rõ ràng là dự án không thể hoàn thành – khi đó nó sẽ kết thúc).

–       Tạo ra sản phẩm có thể chuyển giao. Bất kỳ dự án nào cũng nhằm mục đích tạo ra (các) sản phẩm có thể chuyển giao, có thể là sản phẩm, dịch vụ hoặc một số kết quả khác. Các sản phẩm chuyển giao phải giải quyết một vấn đề hoặc cần phân tích trước khi bắt đầu dự án.

–       Phát triển dần dần. Với tiến độ của một dự án, việc nghiên cứu và cải tiến liên tục trở nên cần thiết, và tất cả điều này giúp tạo ra các kế hoạch chính xác và toàn diện hơn.

Ngoài các đặc điểm được liệt kê, một dự án thông thường là:

–       Có mục đích và có thể đo lường được;

–       Hợp lý vì nó có một vòng đời nhất định;

–       Được cấu trúc vì nó có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhiệm vụ và hoạt động;

–       Có thể có xung đột;

–       Bị giới hạn bởi các nguồn sẵn có;

–       Có rủi ro;

Một số ví dụ về dự án

–       Phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ mới;

–       Xây dựng một tòa nhà hoặc cơ sở;

–       Thiết kế một phương tiện giao thông mới;

–       Thực hiện một quy trình kinh doanh mới.

Bất kể dự án của bạn lớn hay nhỏ, bạn đều có thể hưởng lợi từ việc sử dụng các mẫu dự án có thể chỉnh sửa – các phác thảo được định dạng trước, có thể tái sử dụng, dùng làm điểm khởi đầu để lập kế hoạch cho công việc mới. Các mẫu cho phép bạn thiết lập việc cần làm, ngân sách, lịch biểu, báo cáo và các tài liệu quản lý dự án khác mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Các bước thực hiện dự án

Một quy trình dự án được chia thành năm bước chính, được gọi chung là vòng đời dự án. Một dự án phải trải qua tất cả các bước này và sau đó kết thúc khi đạt được mục tiêu. Các giai đoạn trong vòng đời dự án bao gồm:

Bắt đầu

Đó là quá trình bắt đầu một dự án bằng cách đặt tên cho nó, xác định mục đích của nó… Các bên liên quan biết về giá trị của dự án và bắt đầu thực hiện.

Lập kế hoạch

Các rủi ro dự án, chi phí được phân tích trong quá trình này. Một lộ trình được đưa ra cho dự án với thời hạn cụ thể. Các tài nguyên chỉ được phân bổ cho một dự án trong quá trình này. Những câu hỏi như “Chi phí dự án là gì?”, “Dự án bao gồm những gì?” và “Loại dự án là gì?” được nêu ra và câu trả lời của họ được tìm thấy bởi các nhà quản lý dự án / các bên liên quan trong giai đoạn này.

Chấp hành

Các công cụ xác định để quản lý dự án và các phương thức giao tiếp được xác định trước quá trình này và sau đó, kế hoạch dự án sẽ được thực hiện. Lập kế hoạch và thực hiện dự án là giai đoạn thiết yếu để đạt được các mục tiêu của một dự án.

Giám sát và kiểm soát

Giám sát và kiểm soát được thực hiện để đảm bảo rằng dự án đang đi đúng hướng.

Kết thúc

Dự án kết thúc khi đạt được mục tiêu và tất cả dữ liệu dự án được ghi lại để tham khảo trong tương lai. Các thành viên của dự án sẽ ngồi lại với nhau và thảo luận về các sự kiện dự án và lợi nhuận của dự án trong một cuộc họp tổng kết. Những câu hỏi như “Đánh giá dự án là gì?” được nêu ra trong quá trình này

Ví dụ về các dự án thành công

UIDAI (Cơ quan nhận dạng duy nhất của Ấn Độ) được thành lập vào năm 2016. Dự án này được khởi xướng vào năm 2009 và mục tiêu của nó là đưa hơn 1,23 tỷ công dân của Ấn Độ theo hệ thống sinh trắc học lớn nhất thế giới Aadhaar.

American Airlines gặp phải vấn đề chồng chéo công nghệ khi sáp nhập với US Airways. Để quản lý sự thay đổi này, họ đã thông qua một dự án để thích ứng với những thay đổi và tận dụng nhân viên của họ để cải thiện công việc kinh doanh. Dự án này đã giúp họ phát triển rất nhiều.

Bạn có thể tìm hiểu tất cả về “Dự án là gì?” và các đặc điểm của một dự án điển hình. Để nâng cao sự nghiệp của mình, bạn có thể đăng ký các khóa học, nơi bạn sẽ biết được các công cụ và kỹ năng kỹ thuật số sẽ giúp bạn lãnh đạo và quản lý các dự án chuyển đổi phức tạp và trở thành nhà lãnh đạo dự án thời đại kỹ thuật số.

Huỳnh Trâm

Sao chép thành công