Đơn vị sự nghiệp có thu là gì? Đặc điểm và phân loại

Đơn vị sự nghiệp có thu là gì và có đặc điểm ra sao? Hãy cùng tìm hiểu định nghĩa và các vấn đề liên quan ngay sau đây nhé.

Đơn vị sự nghiệp có thu là gì?

Đây là các tổ chức công lập, có con dấu và tài khoản riêng, có bộ máy kế toán riêng, được duy trì dựa vào ngân sách và kinh phí thu được nhờ các dịch vụ cung cấp.

“Khác với các công ty và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu không cần phải thực hiện đăng ký kinh doanh.”

Đơn vị sự nghiệp có thu có đặc điểm gì khác biệt?

Để hiểu rõ hơn về đơn vị sự nghiệp có thu là gì, hãy cùng tham khảo một số đặc điểm nổi bật của loại hình tổ chức này nhé.

Chú trọng vào các giá trị tinh thần

Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu thường không tạo ra hiện vật mà chủ yếu mang lại các giá trị tinh thần như tri thức, văn hóa, phát minh về y học, sức khỏe cộng đồng, phẩm chất đạo đức… Phạm vi phục vụ của các đơn vị sự nghiệp có thu không tập trung vào một lĩnh vực nhất định mà tác động đến toàn bộ nền kinh tế của quốc gia.

Không nhằm mục đích sinh lời

Khác với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, việc cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp có thu nhằm mục tiêu phục vụ xã hội và không hướng đến việc sinh lời, mặc dù một số dịch vụ yêu cầu người sử dụng phải đóng một phần hoặc toàn bộ chi phí hoặc lệ phí.

Không mang tính quyền lực pháp lý

Các đơn vị sự nghiệp có thu không mang tính quyền lực pháp lý như hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Nó chỉ thực hiện vai trò của nhà nước, được nhà nước hỗ trợ để cung ứng các dịch vụ công, hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế, các ngành như giáo dục, môi trường, y tế, văn hóa, thể thao, kinh tế, giao thông… hoạt động bình thường, thúc đẩy phát triển con người và phát triển kinh tế.

Tự chủ về mặt tài chính

Vì có nguồn thu thường xuyên và ổn định từ việc cung cấp các dịch vụ nên các đơn vị sự nghiệp có thu mang lại nguồn thu cho ngân sách và được tự chủ tài chính.

Phân loại các hình thức đơn vị sự nghiệp có thu

Dựa vào khả năng về tài chính sẽ có các đơn vị sự nghiệp có thu như: tự đảm bảo toàn bộ chi phí, đảm bảo một phần chi phí hoặc hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Dựa vào lĩnh vực hoạt động có các đơn vị sự nghiệp có thu như: văn hóa – thể thao, kinh tế, giáo dục – đào tạo, y tế, nghề nghiệp…

Dựa theo sự phân cấp quản lý có các đơn vị sự nghiệp có thu như: cấp 1 (thuộc các bộ, trực thuộc chính phủ, trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp 2 (trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 1) và cấp 3 (trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 2).

Nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu là gì?

–       Thu từ các dịch vụ công: sản xuất kinh doanh hoặc liên doanh hay cho thuê tài sản công.

–       Thu từ ngân sách được phân bổ.

–       Thu từ nguồn vốn vay; vốn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

–       Nguồn thu khác.

Quy định về giá và phí của các đơn vị sự nghiệp có thu

Với các đơn vị sự nghiệp có thu không dựa vào ngân sách

–       Đơn vị sự nghiệp có thu được xác định giá dịch vụ theo cơ chế thị trường, đảm bảo duy trì chi phí hoạt động và tích lũy theo quy định. Riêng dịch vụ y tế và giáo dục phải tuân thủ theo quy định giá của nhà nước.

–       Về phí và lệ phí thì do cơ quan thẩm quyền của nhà nước quy định.

Với các đơn vị sự nghiệp có thu sử dụng ngân sách

–       Giá dịch vụ của đơn vị sự nghiệp có thu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

–       Trong phạm vi khung giá này, đơn vị sự nghiệp có thu quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ; trường hợp có quy định giá cụ thể, các đơn vị sự nghiệp có thu sẽ tuân thủ theo mức giá đó.

Qua các chia sẻ trên, hi vọng bạn đã có lời giải cho câu hỏi đơn vị sự nghiệp có thu là gì. Hãy truy cập vào CareerLink.vn để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích.

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công