Business portfolio là gì và cách thực hiện hiệu quả

Khi điều hành một doanh nghiệp, bạn cần hiểu business portfolio là gì. Business portfolio đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định chiến lược tăng trưởng của một doanh nghiệp và đánh giá xem liệu doanh nghiệp có nên tiếp tục với cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ hay không. Nó cũng cho biết liệu doanh nghiệp có nên chọn đầu tư nhiều hơn hay ít hơn.

Business portfolio là gì?

Business portfolio hay danh mục đầu tư kinh doanh là sự kết hợp của các sản phẩm, dịch vụ và đơn vị kinh doanh khác nhau tạo nên một doanh nghiệp.

Phân tích danh mục đầu tư kinh doanh có thể cung cấp các quan điểm sắc thái về loại cổ phiếu, triển vọng tăng trưởng, các yếu tố thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận, đóng góp thu nhập, vị trí trên thị trường và rủi ro hoạt động của công ty.

“Business portfolio cũng có thể được định nghĩa là tập hợp các tài sản có sẵn mà công ty sở hữu để phát triển sứ mệnh và đạt được tầm nhìn của mình.”

Sự khác biệt giữa danh mục sản phẩm và danh mục đầu tư kinh doanh business portfolio là gì?

Danh mục sản phẩm chỉ tập trung vào các mặt hàng vật chất mà công ty đã bán, trong khi danh mục kinh doanh tập trung vào nhiều yếu tố hơn bao gồm các tài sản sản xuất như thiết bị, máy móc và tài sản cố định.

Các bước để tạo một business portfolio hiệu quả

Cần nhiều thời gian và công sức để tạo một danh mục đầu tư kinh doanh hiệu quả. Đó là quá trình quan trọng vì nó hình thành nền tảng của một doanh nghiệp và đó là lý do tại sao bạn cần chú ý đến tất cả các bước để có thể đưa ra một danh mục đầu tư đưa doanh nghiệp của bạn đi đến thành công.

Khi lập danh mục đầu tư kinh doanh, tất cả các chiến lược kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả kỹ thuật thực hiện, đầu tư… cần phải được lên kế hoạch để đưa doanh nghiệp vào hoạt động ổn định và phát triển.

Để có một danh mục đầu tư hiệu quả, bạn cần tập trung vào các yếu tố sau đây.

Tìm ra các đơn vị kinh doanh chiến lược

Đây là bước rất quan trọng. Ở đây đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) có thể là một dòng sản phẩm hoặc một thương hiệu. Điều này phụ thuộc vào bản chất và tổ chức của công ty.

Xác định thị trường ngách và nó có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn như thế nào

Thị trường đóng vai trò quan trọng tại thời điểm lập kế hoạch danh mục đầu tư của công ty. Nó cung cấp thông tin về những cơ hội sẽ giúp doanh nghiệp phát triển. Khi xác định thị trường ngách, một công ty phải xem xét và phân tích cẩn thận các yếu tố sau:

–       Quy mô thị trường

–       Sự tăng trưởng của thị trường: tốc độ tăng trưởng xác định tốc độ công ty được biết đến.

–       Khả năng sinh lời: loại lợi nhuận mà công ty có thể tạo ra từ một thị trường cụ thể.

–       Xu hướng định giá: cho bạn biết về chiến lược định giá phù hợp mà loại hình kinh doanh của bạn phải có để thâm nhập thị trường mục tiêu.

–       Cạnh tranh: đây là một trong những yếu tố mong manh và bắt buộc phải có cái nhìn tổng quan về sự cạnh tranh của ngành để đánh giá nguy cơ phá sản.

–       Rủi ro lợi tức đầu tư

–       Phân khúc

–       Cơ cấu phân phối; và

–       Bộ phận sản phẩm và dịch vụ

Tất cả các yếu tố cần phải được xem xét cẩn thận để ngăn chặn bất kỳ rủi ro nào có thể gây nguy hiểm cho giá trị của công ty.

Đánh giá sức mạnh cạnh tranh của bạn trong hoạt động tiếp thị

Trong khi lập danh mục đầu tư kinh doanh, bạn cần hiểu rằng mỗi sản phẩm hoặc thương hiệu đều có sự cạnh tranh cần được xem xét chặt chẽ. Do đó, phân tích sức mạnh cạnh tranh sẽ giúp công ty duy trì và phát triển bền vững.

Sức mạnh cạnh tranh cũng được ước tính dựa trên các thông số cụ thể như:

–       Mức giá

–       Hiệu quả của việc phân phối cùng với việc bao gồm các cải tiến và công nghệ mới

–       Cách tiếp cận tài chính cũng như các nguồn lực đầu tư khác

Có tầm nhìn về tất cả các thông số này trong khi lập danh mục đầu tư kinh doanh sẽ nâng cao giá trị của công ty và hỗ trợ trong việc quản lý các mục tiêu kinh doanh.

Khuyết điểm của danh mục đầu tư kinh doanh

Mặc dù việc lập kế hoạch danh mục đầu tư kinh doanh chứng tỏ có lợi cho sự phát triển của công ty, nhưng ban quản lý của công ty đôi khi có thể gặp phải các vấn đề. Vậy khuyết điểm của business portfolio là gì?

–       Lập kế hoạch danh mục đầu tư là một quá trình bận rộn và tốn nhiều thời gian.

–       Mặc dù có kế hoạch phù hợp, nhưng đôi khi, việc lọc các sản phẩm cho danh mục cuối cùng trở nên khó khăn.

–       Một trở ngại khác là không có hệ thống quản lý tài liệu thích hợp dẫn đến khó thu được thông tin hữu ích về một chủ đề cụ thể. Kiến thức và cơ sở dữ liệu đầy đủ là bắt buộc để nắm vững về thị trường.

Quản lý và lập kế hoạch của một doanh nghiệp có những hạn chế về thời gian là một trong những trở ngại đáng kể. Nó thực sự là một phần quan trọng của bất kỳ quá trình phát triển nào của một doanh nghiệp.

Một danh mục đầu tư chứa đựng tất cả các yếu tố cần thiết của một công ty, khiến nó trở thành một yếu tố thúc đẩy tăng trưởng quan trọng. Việc phân tích danh mục đầu tư là vô cùng quan trọng để hiểu các sản phẩm của công ty và sau đó phân loại chúng dựa trên hiệu suất và mức độ cạnh tranh của chúng.

Việc có một danh mục đầu tư kinh doanh cho một công ty tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách nhìn nhận các nhiệm vụ và mục tiêu cũng như các thủ tục thực hiện chúng và toàn bộ triển vọng của công ty.

Suy nghĩ của bạn về business portfolio là gì? Có bất kỳ điểm quan trọng nào mà bạn cho là cần thiết cho danh mục đầu tư kinh doanh không? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé.

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công