Asset là gì? Các loại tài sản phổ biến trong doanh nghiệp

Asset là gì? Asset hay tài sản là một nguồn lực có giá trị kinh tế nhất định đối với công ty và có thể được sử dụng trong giai đoạn hiện tại hoặc tương lai để tạo ra doanh thu.

Các nguồn lực này có nhiều dạng từ tiền mặt đến các tòa nhà và được ghi lại trên bảng cân đối kế toán cho đến khi chúng được sử dụng. Một khi các nguồn lực này được sử dụng hoặc chi tiêu, chúng được chuyển từ bảng cân đối kế toán sang báo cáo thu nhập và được gọi là các khoản chi tiêu.

“Tài sản có thể bao gồm từ tiền mặt, nguyên liệu thô và cổ phiếu, đến thiết bị văn phòng, tòa nhà và tài sản trí tuệ”

Các loại tài sản phổ biến trong doanh nghiệp

Nói chung, bạn có thể phân loại tài sản theo bản chất và loại của chúng. Dựa trên khả năng chuyển đổi thành tiền mặt, bạn có thể phân loại thành:

Tài sản lưu động – Curent Asset là những tài sản có tuổi thọ ngắn hơn và dễ dàng chuyển nhượng thành tiền mặt như:

–       Tiền và các khoản tương đương – Tiền là bất kỳ loại tiền tệ nào thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Đó có thể là tiền mặt trong sổ đăng ký, tiền trong ngân hàng hoặc hóa đơn kho báu trong két an toàn. Những tài sản lưu động này có thể được sử dụng để mua bất kỳ nguồn tài nguyên nào khác, thanh toán các khoản nợ hoặc thanh toán cho các nhà đầu tư.

–       Các khoản phải thu – Nhiều doanh nghiệp cho phép khách hàng mua hàng qua tài khoản và thanh toán cho họ vào một ngày trong tương lai. Các khoản phải thu là xác nhận rằng khách hàng nợ công ty tiền hàng.

–       Hàng tồn kho là hàng hóa mà công ty dự định bán để thu lợi nhuận. Hàng hóa này có thể được mua hoặc sản xuất bởi công ty.

–       Các khoản đầu tư – Các khoản đầu tư mà ban giám đốc dự định bán trong giai đoạn hiện tại được coi là nguồn lực hiện tại. Các khoản đầu tư này thường bao gồm cổ phiếu và trái phiếu.

Tài sản cố định – Fixed Asset nhằm mục đích sử dụng lâu dài và không có khả năng chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt, bao gồm:

–       Đất đai – Tài sản là tài nguyên được coi là lâu dài về bản chất vì nó sẽ được sử dụng theo thời gian và không bị tiêu hao trong giai đoạn hiện tại.

–       Tòa nhà – Một tòa nhà rõ ràng là một nguồn lực được sử dụng theo thời gian. Nhiều công ty ở trong cùng một tòa nhà trong nhiều thập kỷ. Như vậy, nó được coi là một nguồn tài nguyên lâu dài.

–       Thiết bị – Các thiết bị như máy móc, xe cộ và đồ đạc đều có thời gian sử dụng trên một năm.

Một cách khác để phân nhóm tài sản kinh doanh là theo đặc điểm vật chất của chúng. Theo cách tiếp cận này, bạn có thể chia thành:

Tài sản hữu hình – Tangible asset là gì? Đó là nguồn lực vật chất và tài chính của doanh nghiệp, bao gồm bất kỳ tài nguyên nào có sự hiện diện thực tế. Một số ví dụ bao gồm tiền mặt, tài sản cố định và thiết bị. Một số tài nguyên này bị mất giá trong khi những tài nguyên khác thì không.

Tài sản vô hình – Intangible asset là tài nguyên không có vật chất, nhưng có giá trị kinh doanh rõ ràng như Bằng sáng chế / Thương hiệu / Bản quyền. Đây là tất cả các tài sản trí tuệ mà một công ty có thể sở hữu hoặc kiểm soát để tạo ra doanh thu theo thời gian. Trên thực tế, một số tài sản có giá trị nhất trên thế giới có bản chất là vô hình. Ví dụ, chuột Mickey của Walt Disney hoặc thiết kế iPhone của Apple.

Lí do quản lý tài sản – asset là gì?

Giúp công ty theo dõi tất cả các tài sản

Quản lý tài sản cho phép doanh nghiệp theo dõi tất cả tài sản của họ. Nó có thể cho biết vị trí của tài sản, cách chúng được sử dụng và khi nào các thay đổi được thực hiện đối với chúng. Dữ liệu từ giải pháp quản lý tài sản có thể đảm bảo rằng việc thu hồi tài sản sẽ mang về lợi nhuận tốt hơn.

Đảm bảo tỷ lệ khấu hao chính xác

Việc đánh giá tài sản thường xuyên sẽ đảm bảo rằng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là chính xác.

Tiết kiệm tiền bảo trì

Trong giai đoạn hoạt động của vòng đời tài sản, một công ty có thể gặp phải các vấn đề về bảo trì hoặc bảo dưỡng quá mức. Bảo trì là một khoản chi phí kinh doanh có thể cắt giảm lợi nhuận của công ty. Lạm dụng nó có thể mang lại chi phí đáng kể. Mặt khác, bảo dưỡng không kỹ có thể dẫn đến giảm năng suất.

Hoạt động hiệu quả hơn

Quản lý tài sản cho phép một doanh nghiệp hiểu được khả năng của tài sản của mình và cách chúng có thể được vận hành theo hướng hiệu quả nhất.

Thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro

Quản lý tài sản cũng bao gồm việc quản lý các rủi ro liên quan đến việc sử dụng và sở hữu tài sản. Đánh giá đúng các tài sản có thể giúp xác định các rủi ro liên quan và đưa ra giải pháp để phòng tránh.

Tối ưu hóa hoạt động

Quản lý tài sản phù hợp có thể giúp tối ưu hóa các hoạt động của bạn, bao gồm việc lập kế hoạch, sử dụng tài nguyên và trong việc thực hiện chương trình quản lý.

Loại bỏ các tài sản “ma” trong kho

Có những lúc các vật phẩm bị mất hoặc bị đánh cắp vẫn còn trong hồ sơ kiểm kê. Chúng được gọi là tài sản ma. Thông thường, tài sản ma là những thứ đã được ghi chép không chính xác.

Với việc sử dụng hệ thống quản lý tài sản, các sự cố trộm cắp được giảm bớt. Việc hạch toán đúng quy trình thu hồi tài sản sẽ đảm bảo rằng công ty tối đa hóa lợi nhuận mà không có khoản mục nào bị mất trong quá trình này.

Qua việc tham khảo các thông tin về asset là gì, cách phân loại cũng như tầm quan trọng của việc quản lý tài sản trên đây, mong rằng bạn đã có được những thông tin hữu ích.

Huỳnh Trâm

Sao chép thành công