Tìm thấy 36 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Ninh Bình"

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất

Công Ty TNHH SC Việt Nam - Ninh Bình

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

14/01/2019

Trưởng Phòng Kinh Doanh: 01 Người

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PV-Inconess - Ninh Bình

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

07/01/2019

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công ty TNHH DNC Automotive - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

22/12/2018

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Máy

Công ty TNHH Okifood Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/12/2018

Quản Lý Showroom Thời Trang

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn - Thời trang KB - Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

11/12/2018

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/12/2018

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

10/12/2018

Nhân Viên Lương/Bảo Hiểm

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

10/12/2018

Nhân Viên Audit

Công ty TNHH Okifood Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

07/12/2018

Giám Đốc Tài Chính

Công ty TNHH Okifood Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Giám đốc

05/12/2018

Nhân Viên Pháp Chế

Công ty TNHH Okifood Việt Nam - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

05/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-