We found 48 job(s) match your search: Locations "Quang Binh"

01 Nhân Viên Lễ Tân (Quảng Bình)

Công Ty CP Đất Xanh Bắc Miền Trung - Quang Binh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/06/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC (QUẢNG TRỊ & QUẢNG BÌNH)

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Quang Binh, Quang Tri

13,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

26/06/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - QUẢNG BÌNH

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Binh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/06/2019

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại - Quảng Bình

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Quang Binh

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

[Quảng Bình] Nhân Viên Kế Toán Trung Tâm

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Quang Binh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/06/2019

Nhân Viên Thu Cước-Chi Nhánh Fpt Telecom Quảng Bình

FPT Telecom - Quang Binh

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/06/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật - Chi Nhánh Fpt Telecom Quảng Bình

FPT Telecom - Quang Binh

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/06/2019

Nhân Viên Kiểm Kê Hàng Hóa Cửa Hàng [Quảng Bình]

CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES - Quang Binh

More than 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/06/2019

Nhân Viên Bán Hàng (Đồng Hới)

CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES - Quang Binh

More than 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/06/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Quảng Bình)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Quang Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30/05/2019

Chuyên Viên Telesale [Ocean Edu - Đồng Hới ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Quang Binh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/06/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Đồng Hới ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Quang Binh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/06/2019

Chuyên Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Đồng Hới ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Quang Binh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/06/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Chi Nhánh Quảng Bình

Công Ty TNHH Tân Mỹ - Quang Binh

7,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/06/2019

Modify this job search

-