We found 20 job(s) match your search: Locations "Quang Tri"

Nhân Viên Giao Hàng (Quảng Trị)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Quang Tri

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/07/2017

Cộng Tác Viên Tín Dụng Tại Quảng Trị

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Quang Tri

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/06/2017

NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU ĐIỂM DỊCH VỤ TẠI ĐÔNG HÀ

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Quang Tri

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/06/2017

Nhân Viên Sửa Đồ Tại Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần MHA - Quang Tri

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/06/2017

Nhân Viên Bán Hàng Tại Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần MHA - Quang Tri

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/06/2017

Nhân Viên Thu Ngân Tại Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần MHA - Quang Tri

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/06/2017

Quản Lý SR Thời Trang Tại Quảng Trị

Công Ty Cổ Phần MHA - Quang Tri

7,000,000VND - 10,000,000VND | Team Leader / Supervisor

26/06/2017

Modify this job search

-