We found 20 job(s) match your search: Locations "Quang Tri"

Nhân Viên Bán Hàng Thị Trường

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Da Nang, Quang Tri, Thua Thien - Hue

3,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/04/2016

Nhân Viên Thị Trường/ Sales

CÔNG TY TNHH LK - Phu Yen, Quang Nam, Quang Ngai, Quang Tri

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2016

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH THẾ THÀNH - Da Nang, Quang Tri

4,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2016

Nhân Viên Thị Trường

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Khanh Hoa, Phu Yen, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien - Hue

4,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/03/2016

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Công ty Cổ Phần NPOIL - Binh Dinh, Da Nang, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri

More than 8,000,000VND | Team Leader / Supervisor

22/03/2016

Máy Phó Tàu Sông

Công Ty TNHH Hoàng Hà - Hai Phong, Ninh Binh, Nam Dinh, Quang Tri, Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

21/03/2016

Modify this job search

-