Tìm thấy 13 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Quảng Bình"

SALE MANAGER

ROYAL LUXURY HOTEL QUANG BINH - Quảng Bình

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

07/01/2017

General Manager

Công ty TNHH XD & TM Hải Thành - Quảng Bình

Thương lượng | Giám đốc

05/01/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Thành Ngân - Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

08/12/2016

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN TRUNG

Nhãn Sơn FUKUDA - Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

07/12/2016

Giám Sát Kinh Doanh Miền Trung

Nhãn Sơn FUKUDA - Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-