Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì, có đặc điểm ra sao?

Tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty được nhiều doanh nghiệp lựa chọn đăng ký thành lập nhất. Vậy loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Bản chất và đặc điểm của loại hình công ty này có gì khác. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết câu trả lời!

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì, có đặc điểm ra sao?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một loại cấu trúc kinh doanh trong đó công ty có tư cách pháp nhân riêng, tách biệt với chủ sở hữu (cổ đông) và người quản lý (giám đốc). Ngay cả khi một công ty chỉ có một cá nhân tham gia và người đó là cổ đông duy nhất và giám đốc duy nhất, thì công ty vẫn là một pháp nhân riêng biệt.

Khi một cá nhân đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với một số vốn điều lệ nhất định và họ sẽ trở thành chủ công ty. Nếu công ty làm ăn thua lỗ với số tiền nhỏ hơn số tiền nhỏ hơn số vốn điều lệ thì họ chỉ cần thanh toán số tiền còn lại trong tổng số vốn điều lệ đã đăng ký.

Còn nếu trường hợp công ty nợ vượt mức số vốn điều lệ đã đăng ký thì họ cũng chỉ phải thanh toán mức tối đa là số vốn đã đăng ký. Đây là trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Còn riêng với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên thì số nợ sẽ được chia đều theo tỷ lệ số vốn các thành viên góp vào công ty.

“Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp mà chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khoản nợ trong phạm vi số tiền họ đã đầu tư. Điều này làm cho công ty trở thành một thực thể riêng biệt.”

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Có 2 loại công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm với các khoản nợ của công ty, có nghĩa vụ đối với cả các tài sản khác của doanh nghiệp với số vốn điều lệ đã đăng ký. Mô hình doanh nghiệp này đang mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho mỗi cá nhân, chủ thể trực tiếp lãnh đạo mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho nhà nước.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Là công ty có 2 thành viên trở lên và không quá 50 thành viên. Các thành viên cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và có nghĩa vụ, trách nhiệm đối với các tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đóng góp.

Công ty phải có Hội đồng các thành viên, có chủ tịch hội đồng các thành viên, có giám đốc công ty. Nếu số lượng thành viên từ 11 người trở lên thì phải có cả Ban kiểm soát.

Đặc điểm góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi vào Điều lệ công ty.

– Chủ sở hữu sẽ phải góp vốn đủ và đúng loại tài sản đã cam kết cho công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn hay thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

– Chủ sở hữu sẽ phải đăng ký thay đổi số vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã đóng góp nếu không góp đủ số vốn điều lệ trong thời gian quy định ở trên. Thời hạn để đăng ký thay đổi số vốn là trong khoảng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn điều lệ.

– Với trường hợp không góp đủ số vốn cam kết với nghĩa vụ tài chính, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương đương với phần vốn đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Đặc điểm góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Vốn điều lệ của loại hình công ty này là tổng giá trị phần vốn của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

– Thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản.

– Thành viên chỉ được góp vốn đúng loại tài sản đã cam kết, nếu góp vốn bằng loại tài sản khác thì phải được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

– Nếu thành viên chưa góp đủ số vốn theo cam kết sau thời gian quy định nêu trên sẽ không còn là thành viên của công ty. Phần vốn chưa góp của thành viên sẽ được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

– Công ty sẽ phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ nếu như các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn theo cam kết. Tỷ lệ số vốn góp của các thành viên sẽ bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ số vốn đã quy định.

Ưu điểm, khuyết điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Mỗi loại hình công ty đều có những ưu khuyết điểm riêng. Vậy điểm thuận lợi và khó khăn của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Hãy cùng theo dõi tiếp sau đây nhé.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ưu điểm:

– Mở rộng đối tượng là chủ đầu tư hơn doanh nghiệp tư nhân khi có thể là cá nhân hoặc tổ chức làm chủ;

– Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty;

– Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ nên hạn chế được rủi ro khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nhược điểm:

  • Khi tiến hành góp vốn, chủ sở hữu phải làm thủ tục chuyển nhượng tài sản góp vốn sang cho công ty nên hạn chế khả năng sử dụng tài sản góp vốn hơn.
  • Không được huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nên công ty không có nhiều vốn để mở rộng quy mô kinh doanh.
  • Phải làm thủ tục chuyển đổi hình thức kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nếu có nhu cầu huy động thêm vốn từ cá nhân hoặc tổ chức.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Ưu điểm:

– Số lượng thành viên từ 2 – 50 thành viên, không quá ít cũng không quá nhiều. Các thành viên đều là những người quen biết, tin cậy nhau nên dễ dàng quản lý, điều hành công ty.

– Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn đã góp nên ít rủi ro.

– Chủ sở hữu dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ bởi điều kiện chuyển nhượng vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên vô cùng chặt chẽ.

Nhược điểm:

– Không được phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn tương đối hạn chế. Do đó quy mô và khả năng mở rộng kinh doanh cũng ít hơn các hình thức khác.

– Số lượng thành viên bị giới hạn đến 50 thành viên nên có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội từ các nhà đầu tư khác.

– Thành viên của công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác nên uy tín với đối tác sẽ bị ảnh hưởng.

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về công ty trách nhiệm hữu hạn là gì cũng như những đặc điểm, bản chất của loại hình công ty này, hi vọng bạn sẽ lựa chọn được loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với mình!

 Hồng An

Sao chép thành công