Thu nhập chịu thuế tiếng Anh là gì và thuật ngữ liên quan

Thu nhập chịu thuế tiếng Anh là gì? Thu nhập nào cần phải nộp thuế và thu nhập nào không phải chịu thuế? Hãy cùng giải đáp thắc mắc qua nội dung sau nhé.

Thu nhập chịu thuế là gì?

Thu nhập chịu thuế tiếng Anh là taxable income.

Nói một cách đơn giản, thu nhập chịu thuế là phần tổng thu nhập của bạn có thể bị đánh thuế. Điều này cũng có nghĩa là một phần thu nhập của bạn không bị đánh thuế.

“Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập của người đóng thuế, trừ đi mọi khoản được khấu trừ.”

Vậy loại thu nhập nào phải chịu thuế và không chịu thuế?

Đối với cá nhân:

Thu nhập phải chịu thuế bao gồm:

–       Thu nhập bạn kiếm được: Cho dù bạn làm việc cho ai đó hay bạn tự kinh doanh, thu nhập kiếm được của bạn luôn phải chịu thuế. Điều này bao gồm tiền công, tiền lương, tiền hoa hồng, thu nhập từ việc làm tự do, tiền thưởng ngày lễ.

–       Phần thưởng: Bạn trúng một giải thưởng nào đó hoặc những giải thưởng bạn giành được trong một cuộc thi.

–       Tiền hoặc tài sản bạn kiếm được: thu nhập của bạn đến từ các khoản đầu tư hoặc cho thuê tài sản cá nhân, chi trả cổ tức.

–       Thu nhập chịu thuế cũng bao gồm các khoản phúc lợi ngoài lề do người sử dụng lao động cung cấp như một phần tiền bồi thường, thu nhập từ tiền ảo và các dịch vụ hoặc hàng hóa nhận được bằng hình thức đổi chác.

Thu nhập không phải chịu thuế bao gồm:

–       Thu nhập có được từ chuyển nhượng bất động sản giữa người thân trong gia đình.

–       Thu nhập có được do thừa kế.

–       Thu nhập từ tiền lãi ngân hàng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

–       Thu nhập từ kiều hối.

–       Phần lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn thông thường.

–       Lương hưu, bảo hiểm xã hội…

–       Tiền cấp dưỡng nuôi con, tiền bồi thường cho người lao động, tiền bồi thường do thương tật, học bổng…

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế

Đối với doanh nghiệp:

Các khoản chịu thuế:

–       Thu nhập từ bán sản phẩm hoặc dịch vụ, gia công…

–       Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản – chứng khoán, dự án đầu tư, khai thác…

–       Thu nhập từ chênh lệch tỉ giá hoặc buôn bán ngoại tệ…

Các khoản được trừ:

–       Khoản chi phát sinh liên quan đến sản xuất kinh doanh và các khoản chi có đủ chứng từ hóa đơn theo đúng quy định.

Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – các khoản được trừ

Các thuật ngữ liên quan đến thu nhập chịu thuế tiếng Anh là gì?

Benefits: phụ cấp

Social insurance: bảo hiểm xã hội

Health insurance: bảo hiểm y tế

Unemployment insurance: bảo hiểm thất nghiệp

Deductions: các khoản giảm trừ

Dependant: người phụ thuộc

Family Circumstance Deductions: giảm trừ gia cảnh

Ý nghĩa của việc nộp thuế

Như có thể thấy Thuế thu nhập thường được coi là gánh nặng của người nộp thuế. Nhưng việc nộp thuế thu nhập không chỉ mang lại lợi ích cho bạn ở mức độ cá nhân, mà còn hỗ trợ sự phát triển của quốc gia.

Ở mức độ cá nhân

Phê duyệt các khoản vay

Hầu hết các khoản vay lớn như vay mua nhà đều yêu cầu bạn gửi bản sao tờ khai thuế. Vì thu nhập của bạn là một trong những cân nhắc quan trọng nhất để phê duyệt khoản vay, người cho vay xác nhận điều đó với sự trợ giúp của tờ khai thuế.

Chứng minh thu nhập

Đối với người tự kinh doanh, như chuyên gia tư vấn, đối tác công ty hoặc làm việc tự do, tờ khai thuế cũng có chức năng như bằng chứng thu nhập của họ. Đối với những chuyên gia không thuộc biên chế của bất kỳ công ty cụ thể nào, tờ khai thuế rất hữu ích trong các giao dịch kinh doanh và tài chính của họ.

Lợi ích công cộng của việc nộp thuế thu nhập

Cơ sở hạ tầng công cộng

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, địa điểm công cộng, thành phố thông minh… hiện đang được triển khai mạnh mẽ ở hầu hết các vùng của đất nước. Chính phủ có thể tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng với sự trợ giúp của nguồn thuế.

Các chương trình phúc lợi

Thuế thu nhập là một trong những nguồn thu chính cho các chương trình phúc lợi công cộng nhằm mang lại lợi ích cho người dân ở tất cả các lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, thất nghiệp…

Nghiên cứu khoa học và quốc phòng

Các nghiên cứu và những phát minh khoa học đòi hỏi phải có kinh phí thường xuyên. Tương tự, tiền thuế cũng giúp Chính phủ cấp kinh phí thỏa đáng để duy trì và nâng cao khả năng quốc phòng của đất nước.

Có nhiều lợi ích thuế thu nhập cá nhân và công cộng khác nhau. Thay vì coi đó là gánh nặng, công dân nên coi việc nộp thuế như một nghĩa vụ thiêng liêng có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của mình và của các công dân khác trong nước.

Trên đây là những chia sẻ về thu nhập chịu thuế cũng như thu nhập chịu thuế tiếng Anh là gì, hi vọng bạn đã hiểu được thuật ngữ quan trọng này.

Huỳnh Trâm

Sao chép thành công