AIFTA là gì, các lĩnh vực hợp tác và kết quả đạt được?

Nếu bạn đang tìm hiểu AIFTA là gì và các nội dung liên quan, thì đây là nội dung dành cho bạn.

AIFTA là gì?

AIFTA là từ viết tắt của ASEAN-India Free Trade Agreement – Hiệp định thương mại tự do giữa các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.

Hiệp định AIFTA ban đầu được ký kết vào 10/2003 tại Bali, Indonesia và thỏa thuận cuối cùng được ký vào ngày 13/8/2009 bởi các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp của Cộng hòa Ấn Độ tại Bangkok, Thái Lan. Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.

Hiệp định khung ban đầu giữa ASEAN và Ấn Độ được ký kết vào 10/ năm 2003 là cơ sở để ký kết các thỏa thuận tiếp theo bao gồm Hiệp định Thương mại Hàng hóa, Hiệp định Thương mại Dịch vụ và Hiệp định đầu tư – hình thành nên Hiệp định thương mại tự do giữa các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (AIFTA).

“AIFTA xuất phát từ lợi ích chung của cả Ấn Độ và các nước Đông Nam Á nhằm mở rộng quan hệ kinh tế của họ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.”

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ

Như đã đề cập ở phần AIFTA là gì thì Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ là một trong ba phần của AIFTA.

Hiệp định bao gồm thương mại hàng hóa và sản phẩm vật chất, không áp dụng cho thương mại dịch vụ.

Khi có hiệu lực vào 1/1/2010, hiệp định này đã thiết lập một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, bao gồm một thị trường tổng hợp gần 1,8 tỷ người. Theo Hiệp định, ASEAN và Ấn Độ đã cam kết xóa bỏ dần thuế đối với 76,4% hàng hóa và tự do hóa thuế quan đối với hơn 90% hàng hóa.

Do trình độ phát triển không đồng đều và các chính sách kinh tế khác nhau trong ASEAN, Hiệp định áp dụng hai loại thuế suất khác nhau tùy thuộc vào việc họ có phải là thành viên WTO hay không. Nói chung, Hiệp định dành cho các thành viên ASEAN kém phát triển hơn, có nền kinh tế kém tự do hơn, chẳng hạn như Myanmar và Lào, được giảm thuế trong thời gian dài hơn.  

Việc cắt giảm thuế quan đối với các hàng hóa thông thường đã được hoàn thành đối với Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Ấn Độ. Các đợt cắt giảm thuế quan cuối cùng với các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sẽ thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Hiệp định cho phép các bên duy trì mức thuế từ 4 đến 5% đối với một số sản phẩm nhạy cảm. Một số sản phẩm thuộc diện “nhạy cảm” này vẫn đang trong mục giảm thuế đối vớiCampuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, Philippines và Ấn Độ. Các đợt cắt giảm thuế quan cuối cùng đối với các sản phẩm nhạy cảm sẽ được áp dụng cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Hiệp định bao gồm các điều khoản cắt giảm thuế quan duy nhất đối với các sản phẩm đặc biệt của Ấn Độ, đó là dầu cọ thô và tinh chế, cà phê, trà đen và hạt tiêu. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thuế quan đối với các sản phẩm này đã giảm xuống còn 37,5 đến 50 %, tùy thuộc vào sản phẩm.

Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN-Ấn Độ

Thương mại dịch vụ được định nghĩa là việc cung cấp một dịch vụ thông qua bốn phương thức cung cấp do GATS (General Agreement on Trade in Services –  Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ) định nghĩa.

Được ký kết vào tháng 11 năm 2014, Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN-Ấn Độ bao gồm các điều khoản về tính minh bạch, các quy định trong nước, sự công nhận, tiếp cận thị trường, quy chế đãi ngộ quốc gia và giải quyết tranh chấp.

Thỏa thuận không áp dụng cho: i) các dịch vụ được cung cấp trong quá trình thực thi thẩm quyền của chính phủ; ii) luật, quy định hoặc yêu cầu về mua sắm dịch vụ của chính phủ trong việc bán lại và sử dụng phi thương mại; và iii) phá hoại dịch vụ vận tải biển.

Hiệp định Đầu tư ASEAN-Ấn Độ

Cũng đã được ký kết vào tháng 11 năm 2014, Hiệp định đầu tư quy định bảo hộ đầu tư để đảm bảo đối xử công bằng và bình đẳng đối với các nhà đầu tư, không phân biệt đối xử trong việc trưng thu hoặc quốc hữu hóa cũng như công bằng trong đền bù.

Với mục đích tự do hóa và tuân theo Điều 4 (Bảo lưu), Hiệp định này sẽ áp dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, khai thác và khai thác đá.

Các lĩnh vực hoạt động hợp tác kinh tế trong khuôn khổ AIFTA là gì?

Các hoạt động hợp tác kinh tế trong khuôn khổ AIFTA hiện đang được thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp; dịch vụ; khai thác mỏ và năng lượng; khoa học và Công nghệ; giao thông và cơ sở hạ tầng; chế tạo; phát triển nguồn nhân lực; và các lĩnh vực khác như thủ công mỹ nghệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách cạnh tranh, phát triển lưu vực sông Mekong, quyền sở hữu trí tuệ và mua sắm chính phủ.

Kết quả đạt được từ AIFTA

Với việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực như vậy thì kết quả đạt được từ AIFTA là gì?

Việc ký kết hiệp định AIFTA đã mở đường cho việc hình thành một trong những thị trường khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới, tạo cơ hội cho hơn 1,9 tỷ người trong ASEAN và Ấn Độ với tổng GDP là 4,8 nghìn tỷ USD.

Thỏa thuận đặt ra tự do hóa thuế quan đối với hơn 90% sản phẩm, đặc biệt là đối với một số sản phẩm như dầu cọ, hạt tiêu, chè đen và cà phê.

Xuất khẩu từ Ấn Độ sang ASEAN đạt 31 tỷ USD cho giai đoạn 2019-2020 trong khi nhập khẩu của Ấn Độ từ ASEAN đạt 55 tỷ USD.

Hiệp định đã thúc đẩy thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ tăng đều đặn kể từ khi được ký kết. Trong giai đoạn 2019-2020, kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và ASEAN đạt 86 tỷ USD. Mặc dù điều này cho thấy sự sụt giảm so với 97 tỷ USD trong giai đoạn 2018-2019 do đại dịch COVID-19, nhưng con số này đã tăng so với 81,3 tỷ USD trong năm tài chính 2017-2018.

Ấn Độ và ASEAN đã đồng ý xem xét lại phạm vi của hiệp định để giải quyết một số rào cản đối với thương mại, cụ thể là thuế quan. Ấn Độ được đối xử khác với các đối tác thương mại ASEAN khác vì nước này không có hiệp định kinh tế với khối. Ví dụ, nhập khẩu ô tô của Nhật Bản phải chịu mức thuế 5% ở Indonesia và Thái Lan trong khi mức thuế 35% được áp đối với ô tô của Ấn Độ.

Thông qua những chia sẻ về AIFTA là gì trên đây, mong rằng bạn đã hiểu rõ hơn về hiệp định thương mại và đầu tư này.

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công