Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Quản lý điều hành"

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Artex - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

03/11/2018

Quản Lý Bộ Phận Tài Chính Kế Toán - HCNS

Smart Train Co.Ltd - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

09/11/2018

Giám Đốc Showroom

Tập Đoàn Picenza Việt Nam - Hà Nội

1,000USD - 1,500USD | Giám đốc

23/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-