Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "KCN Nhơn Trạch 1"

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/11/2020

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
26/11/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io