Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

Manufacturing Director

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý cấp cao

09/08/2018

ESH STAFF

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

13/07/2018

Thông tin công ty

Công Ty TNHH YTG Vina

  • Số nhân viên: 100-499

Công Ty TNHH YTG VINA vốn đầu tư 100% nước ngoài

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-