Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Sales Manager

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/02/2019

Nhân Viên Sản Xuất

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

19/02/2019

ESH STAFF

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

14/02/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH YTG Vina

  • Số nhân viên: 100-499

Công Ty TNHH YTG VINA vốn đầu tư 100% nước ngoài

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-