Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2019

QA Expert or Staff

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

16/05/2019

SCM Assistant Manager

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

16/04/2019

Thông tin công ty

Công Ty TNHH YTG Vina

Công Ty TNHH YTG Vina

  • Số nhân viên: 100-499

Công Ty TNHH YTG VINA vốn đầu tư 100% Hàn Quốc

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-