Tìm thấy 158 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)" | Địa điểm "Hà Nội"

Nhân viên nhập liệu Tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
08/04/2020

Admin Manager (tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/04/2020

[Tiếng Nhật] Quản lý bộ phận

Công ty Cổ Phần RELIA Việt Nam - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Nhân viên
08/04/2020

Quản lý sản xuất, Kỹ thuật - Tiếng Nhật

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hà Nội

600USD - 800USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
07/04/2020

Chief Accountant - Japanese (IZ Thang Long)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/04/2020

Quản Lí Thu Mua (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

600USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
06/04/2020

Giáo Viên Tiếng Nhật - Hà Nội

CareerLink's Client - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
06/04/2020

AI Strategist (Jp/En - Dong Da)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

Executive Office Leader (Japanese - Dong Da)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/04/2020

Giáo Viên Tiếng Nhật - Hà Nội

CareerLink's Client - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
06/04/2020

GA Staff (tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

400USD - 600USD | Nhân viên
05/04/2020

Factory Manager (Tiếng Nhật - KCN Quang Minh)

CareerLink's Client - Hà Nội

1,000USD - 1,300USD | Quản lý / Trưởng phòng
05/04/2020

Admin Manager (tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng
05/04/2020

Phó Phòng Vận Chuyển (Tiếng Anh / Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/04/2020

Quản Lý Cửa Hàng (JP/EN - Hanoi )

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
04/04/2020

Sales Engineer (JP+EN - Thang Long IP)

CareerLink's Client - Hà Nội

30,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
04/04/2020

Development Manager (EN or JP - Cau Giay)

CareerLink's Client - Hà Nội

34,000,000VNĐ - 55,000,000VNĐ | Nhân viên
04/04/2020

Professional Communicatior (EN/JP - Cau Giay)

CareerLink's Client - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
04/04/2020

Phó Phòng QA/QC (Tiếng Nhật - KCN Thăng Long 1)

CareerLink's Client - Hà Nội

1,300USD - 1,400USD | Quản lý / Trưởng phòng
03/04/2020

Sales Staff (Plastics) - English - Ha Noi

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
01/04/2020

Kỹ Sư Bảo Trì (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

500USD - 700USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
31/03/2020

IT Communicator (Japanese - Cau Giay)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

BrSE (JP/EN - Cau Giay)

CareerLink's Client - Hà Nội

2,000USD | Nhân viên
30/03/2020

.Net Developer (Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

400USD - 1,600USD | Nhân viên
30/03/2020

Software Development Project Leader

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
30/03/2020

BrSE (Tiếng Nhật - Nam Từ Liêm)

CareerLink's Client - Hà Nội

1,000USD - 2,500USD | Nhân viên
30/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-