Tìm thấy 201 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)" | Địa điểm "Hà Nội"

SOFTWARE PROGRAMMER (JAPANESE SPEAKING)

CareerLink’s Client - Hà Nội

9,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

14/11/2018

Kỹ Sư Xử Lý Ảnh - Tiếng Anh/Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/11/2018

Kỹ Sư Xử Lý Tiếng Nói - Tiếng Anh/Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/11/2018

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - TIẾNG NHẬT

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/11/2018

System Analyst (English/Japanese - Ha Noi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

14/11/2018

IT Section Manager (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/11/2018

Trưởng Bộ Phận Sản Phẩm Tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/11/2018

Giám Sát Kinh Doanh Tiếng Nhật

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/11/2018

HR Staff (KCN Thạch Thất Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

400USD - 800USD | Nhân viên

12/11/2018

Quản Lý Tổng Vụ (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

12/11/2018

Customer Service Staff (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

12/11/2018

BSE (Tiếng Nhật N2 - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,000USD - 2,000USD | Nhân viên

12/11/2018

Nhân Viên Kinh Doanh (Nữ - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

12/11/2018

Sales Manager (English or Japanese)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/11/2018

Nhân Viên EHS (Tiếng Nhật N2 - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

11,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

11/11/2018

Sales Engineer (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/11/2018

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

450USD - 700USD | Nhân viên

09/11/2018

Giáo Viên Tiếng Nhật (Nam - N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

400USD - 1,200USD | Nhân viên

09/11/2018

IT Staff(English/Japanese)

ASAHI INTECC HANOI CO., LTD. - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

08/11/2018

Giáo Viên Tiếng Nhật (N3 - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

06/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-