We found 29 job(s) match your search:

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/09/2017

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/09/2017

Nhân Viên Admin

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

01/09/2017

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/08/2017

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/08/2017

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh, Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/08/2017

Kế Toán Quản Trị Sản Xuất Tphcm

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

12,000,000VND - 18,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/08/2017

Nhân Viên IT

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Gia Lai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

31/08/2017

Company Information

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood

NutiFood chuyên sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm dinh dưỡng, bao gồm:

- Nhóm bột dinh dưỡng dành cho trẻ ăn dặm

- Nhóm sữa bột dinh dưỡng

- Nhóm sản phẩm dinh dưỡng cao năng lượng

- Nhóm sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ điều trị

- Nhóm các sản phẩm sữa uống tiệt trùng (UHT)

Modify this job search

-