We found 19 job(s) match your search:

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Quang Ngai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2018

Chuyên Viên Mua Hàng Bao Bì

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

9,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2018

Kế Toán Công Nợ tại TP HCM

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/04/2018

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/03/2018

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

9,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/03/2018

Nhân Viên Bán Hàng (TP.HCM)

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood - Ho Chi Minh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/03/2018

Company Information

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood

NutiFood chuyên sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm dinh dưỡng, bao gồm:

- Nhóm bột dinh dưỡng dành cho trẻ ăn dặm

- Nhóm sữa bột dinh dưỡng

- Nhóm sản phẩm dinh dưỡng cao năng lượng

- Nhóm sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ điều trị

- Nhóm các sản phẩm sữa uống tiệt trùng (UHT)

Modify this job search

-