We found 1,064 job(s) match your search: Locations "Binh Duong"

NHÂN VIÊN AN TOÀN

Công Ty Cổ Phần Thép Tuệ Minh - Binh Duong

10,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Dan On Foods Corporation - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

Nhân Viên R&D Hóa Học (KCN VSIP 2A, Tân Uyên)

CareerLink's Client - Binh Duong

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Cơ Khí

Công Ty TNHH PROSH SAIGON - Binh Duong

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

Nhân Viên QA Cơ Khí

Công Ty TNHH PROSH SAIGON - Binh Duong

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH PROSH SAIGON - Binh Duong

7,000,000VND - 12,000,000VND | Manager
16/10/2019

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH PROSH SAIGON - Binh Duong

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Chất

CTY TNHH PROSH SAIGON - Binh Duong

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

QA/QC Supervisor - Bến Cát (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Binh Duong

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor
16/10/2019

Nhân Viên Sản Xuất - Bến Cát (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Binh Duong

6,500,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

Tổ trưởng QC

Wanek Furniture Co., Ltd. - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

Nhân Viên QC May Mặc (Sportswear) - Tiếng Anh

CareerLink’s Client - Binh Duong

9,500,000VND - 10,500,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/10/2019

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Binh Duong

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
15/10/2019

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT THU MUA (NAM)

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Binh Duong

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
15/10/2019

INDUSTRIAL ENGINEER

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Binh Duong

More than 10,000,000VND | Technical/Engineer
15/10/2019

QC Engineer (CRVC - VSIP I)

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
15/10/2019

Nhân Viên Phụ Trách BHXH

Công Ty TNHH SNP - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
15/10/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

CÔNG TY TNHH SNP - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
15/10/2019

Kế Toán Thanh Toán

Công ty TNHH Sơn Kansai - Alphanam - Binh Duong

Competitive | Experienced (Non-Manager)
15/10/2019

Modify this job search

-