We found 1,011 job(s) match your search: Locations "Binh Duong"

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (KCN Bàu Bàng, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Binh Duong

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Phó Kho Thành Phẩm

Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam - Binh Duong

6,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/06/2019

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH SNP - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ (Biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH SNP - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Nghiệp Vụ (Tiếng Hoa)

Công ty TNHH Ming Ze Furniture - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Công ty TNHH Ming Ze Furniture - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Kế Toán Viên Biết Tiếng Trung

Công ty TNHH Ming Ze Furniture - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Merchandising Assistant

The Representative Office Of Kyung Seung Co., Ltd In Ho Chi Minh City - Binh Duong

12,000,000VND - 14,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Bình Dương)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Binh Duong

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Công ty TNHH Ming Ze Furniture - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Nhân Sự

Công ty TNHH Ming Ze Furniture - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Tiếng Anh (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Binh Duong

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Tài Xế Xe Tải

Công Ty TNHH Nội Thất Kiến Á - Binh Duong

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Tổng Vụ - Tiếng Nhật N3 (VSIP 2)

CareerLink’s Client - Binh Duong

10,000,000VND - 16,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Sung Shin A-II (Vietnam) - Binh Duong

7,500,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên IT Phần Mềm

SHYANG HUNG CHENG - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

SB - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công ty TNHH Sung Bu Vina - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Kiểm Kê Hàng Hóa Cửa Hàng [Bình Dương]

CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES - Binh Duong

More than 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Modify this job search

-