Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

GIÁM SÁT HÀNH CHÍNH

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

11,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
21/01/2020

PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT PROCESS (KHỐI DP)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,500,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
16/01/2020

GIÁM SÁT THU MUA

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,500,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
16/01/2020

PHÓ PHÒNG THU MUA

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,500,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
16/01/2020

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

Nhân Viên Kế Toán (Khối SAS)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

Trưởng Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

29,000,000VNĐ - 36,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
16/01/2020

GIÁM SÁT PHÒNG IT

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
15/01/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật SAS

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
15/01/2020

Phó Phòng Kỹ Thuật SAS

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,500,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
15/01/2020

PHÓ PHÒNG IT

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,000,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
15/01/2020

NHÂN VIÊN IT ( Khối DP)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,600,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
15/01/2020

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ XƯỞNG

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
15/01/2020

NHÂN VIÊN THU MUA

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
15/01/2020

PHÓ PHÒNG BẢO TRÌ THIẾT BỊ (KHỐI DP)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

17,600,000VNĐ - 23,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/01/2020

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Process (Khối Dp)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

29,000,000VNĐ - 36,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
15/01/2020

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

7,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
08/01/2020

TRƯỞNG NHÓM BẢO TRÌ XƯỞNG

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
08/01/2020

Thông tin công ty

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam

  • Số nhân viên: 100-499

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện điện tử

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-