Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Yên Bái"

Sale Sup Hà Giang - Tuyên Quang - Yên Bái

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/06/2017

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI YÊN BÁI

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yên Bái

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-