Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Yên Bái"

TP Yên Bái - Giám Sát Vận Tải

Giao Hang Nhanh Holdings - Yên Bái

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/04/2018

Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Sơn Jupiter Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Trung Bộ - Bắc Giang, Tuyên Quang, Yên Bái

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-