Tìm thấy 15 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Yên Bái"

Trưởng Khu Vực

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Yên Bái

18,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/08/2016

Giám Đốc Miền

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Yên Bái

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc

08/08/2016

ASM Miền Bắc

Công ty TNHH Tiếp Vận Bom - Hà Nam, Nam Định, Yên Bái

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/08/2016

Nhân Viên Thủ Kho

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG VIỆT TÍN - Yên Bái

Thương lượng | Nhân viên

22/08/2016

Quản Lý Chi Nhánh Tại Các Tỉnh

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Hòa Bình, Lạng Sơn, Yên Bái

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

03/08/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-