Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Yên Bái"

Giám Sát Bán Hàng (KV: Yên Bái, Lào Cai)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Lào Cai, Yên Bái

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC LÀO CAI, YÊN BÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Lào Cai, Yên Bái

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-