We found 33 job(s) match your search: Locations "Yen Bai"

[Minh Tân, Yên Bái] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
30/03/2020

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Yên Bái 2]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Yen Bai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/03/2020

Nhân Viên Telesale [Ocean Edu - Yên Bái 2]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Yen Bai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/03/2020

Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu - Yên Bái 2]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Yen Bai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/03/2020

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Yên Bái 2]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Yen Bai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/03/2020

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Yên Bái Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Yen Bai

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/03/2020

[Minh Tân, Yên Bái] Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
11/03/2020

Modify this job search

-