We found 19 job(s) match your search: Locations "Yen Bai"

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Yên Bái Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Yen Bai

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/05/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Yên Bái)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Yen Bai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/05/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC LÀO CAI, YÊN BÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Lao Cai, Yen Bai

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor

24/04/2019

Modify this job search

-