We found 20 job(s) match your search: Locations "Yen Bai"

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Yên Bái Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Yen Bai

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/11/2018

[Khu Vực Yên Bái] Nhân Viên Bán Hàng 2018

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/11/2018

Yên Bái_Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

30/10/2018

Modify this job search

-