We found 29 job(s) match your search: Locations "Yen Bai"

[Yên Bái] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng 2019

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

[Yên Bái] Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2019

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

[Yên Bái] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

[Yên Bái] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng 2019

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Yên Bái)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Yen Bai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/02/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Yên Bái Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Yen Bai

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/02/2019

Modify this job search

-