We found 23 job(s) match your search: Locations "Yen Bai"

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Yên Bái Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Yen Bai

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

[TP Yên Bái] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/12/2018

[Nghĩa Lộ - Yên Bái] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/12/2018

Modify this job search

-