We found 19 job(s) match your search: Locations "Yen Bai"

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Yên Bái)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Yen Bai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/09/2019

[Minh Tân, Yên Bái] Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Yen Bai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
11/09/2019

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC LÀO CAI, YÊN BÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Lao Cai, Yen Bai

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor
05/09/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Lái Xe - Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Yen Bai

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
05/09/2019

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Yên Bái

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Yen Bai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/08/2019

Yên Bái - Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Yen Bai

15,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor
14/08/2019

Modify this job search

-