Tìm thấy 337 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Vĩnh Phúc"

[Vĩnh Phúc] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Vĩnh Phúc

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
03/01/2020

[VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC] Head Of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Vĩnh Phúc

22,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
03/01/2020

Giám Sát Buồng Phòng

Công Ty Cổ Phần Paradise Đại Lải Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
20/01/2020

Nhân Viên Phòng Thiết Kế (Biết Tiếng Trung)

Công Ty Cổ Phần Vinatop - Vĩnh Phúc

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Công Ty Cổ Phần Vinatop - Vĩnh Phúc

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SEGI VIỆT NAM - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
16/01/2020

Nhân Viên IQC

CÔNG TY TNHH SEGI VIỆT NAM - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên
16/01/2020

QUẢN LÝ IQC (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Saiyida Vina Technology - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/01/2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Saiyida Vina Technology - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/01/2020

CHỦ QUẢN KHO (TIẾNG TRUNG)

Công Ty TNHH Saiyida Vina Technology - Vĩnh Phúc

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
16/01/2020

Trình Dược Viên - Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Vĩnh Phúc

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-