Tìm thấy 63 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Vĩnh Phúc"

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Công ty TNHH HIKO TECH VINA - Vĩnh Phúc

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

24/01/2019

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công ty TNHH Dong Nam Megatek - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

24/01/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH SXTM Nguyệt Ánh - Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

19/01/2019

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty cổ phần BMC Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

16/01/2019

QUẢN LÝ PHÒNG SALE (TIẾNG TRUNG)

Công ty TNHH HIKO TECH VINA - Vĩnh Phúc

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

12/01/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Taxi Thành Công Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

09/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-