We found 98 job(s) match your search: Locations "Vinh Phuc"

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty CP Bách Hợp - Vinh Phuc

6,200,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/01/2019

[Vĩnh Phúc] - Nhân Viên It Support

FPT Trading Group - Vinh Phuc

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Vĩnh Phúc Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Vĩnh Phúc Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh GT ( Khu vực Tây Bắc)

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Ha Noi, Phu Tho, Vinh Phuc

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

15/01/2019

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng PB/PG

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Bac Ninh, Vinh Phuc

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor

11/01/2019

[Vĩnh Yên] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/01/2019

CHEMICAL ENGINEER

TORRECID VIETNAM CO.,LTD. - Ha Noi, Vinh Phuc

Negotiable | New Entry

08/01/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

7,000,000VND - 100,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/01/2019

Nhân Viên Kế Toán Trung Tâm Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Vinh Phuc

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Tại Vĩnh Phúc,

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Vinh Phuc

10,000,000VND - 16,000,000VND | Manager

28/12/2018

Nhân Viên Telesales [OCEAN EDU - Phúc Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Vinh Phuc

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/12/2018

Modify this job search

-