We found 80 job(s) match your search: Locations "Vinh Phuc"

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ phần Korihome Việt Nam - Ha Noi, Ha Nam, Vinh Phuc

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/07/2016

Quản Lý Bếp Ăn Trong Quân Đội

Công Ty TNHH PNK - Hai Duong, Ha Noi, Vinh Phuc

7,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/07/2016

Phó Phòng Kho

Công Ty CP Đầu Tư Hùng Vương - Vinh Phuc

10,000,000VND - 15,000,000VND | Manager

20/07/2016

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty CP Đầu Tư Hùng Vương - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/07/2016

Nhân Viên Phục Vụ Bếp Ăn Quân Đội

Công Ty TNHH PNK - Hai Duong, Ha Noi, Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06/07/2016

Nhân Viên Lái Xe Tải, Lái Máy Xúc.

Công Ty CP Đầu Tư Hùng Vương - Vinh Phuc

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30/06/2016

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty CP Đầu Tư Hùng Vương - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

28/06/2016

Modify this job search

-