We found 76 job(s) match your search: Locations "Vinh Phuc"

Nhân Viên Phục Vụ Bếp

Công Ty TNHH PNK - Bac Ninh, Hai Duong, Ha Noi, Phu Tho, Vinh Phuc

2,500,000VND - 3,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15-09-2015

Nhân Viên Kỹ Thuật làm việc tại Vĩnh Phúc

FPT Telecom - Vinh Phuc

More than 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14-09-2015

Marketing Ngành Hóa

TORRECID VIETNAM CO.,LTD. - Ha Noi, Thai Nguyen, Vinh Phuc

Competitive | Technical/Engineer

12-09-2015

Nhân Viên OQC

Công Ty TNHH Daeduck Việt Nam - Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07-10-2015

Bếp Trưởng Nhà Hàng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

06-10-2015

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Tổ Trưởng Bếp Âu

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

06-10-2015

Nhân Viên Thủ Kho

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Nhân Viên Marketing

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Trợ Lý Quản Lý Kỹ Thuật

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

06-10-2015

Thư Ký Giám Sát Kỹ Thuật

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Quản Lý Buồng Phòng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

06-10-2015

Thư Ký Giám Sát Nhà Hàng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh)

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Nhân Viên Bếp Chính

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh, Ánh Sáng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Trợ Lý Quản Lý Buồng Phòng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-10-2015

Modify this job search