We found 83 job(s) match your search: Locations "Vinh Phuc"

Nhân viên thiết kế mẫu

TORRECID VIETNAM CO.,LTD. - Ha Noi, Thai Nguyen, Vinh Phuc

Competitive | Experienced (Non-Manager)

24-06-2015

Tập Sự Viên Merap

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hai Duong, Ha Noi, Hung Yen, Thai Nguyen, Vinh Phuc

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17-06-2015

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH BMC - Vinh Phuc

Competitive | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH BMC - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Giám Sát Spa

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

02-07-2015

Quản Lý Nhà Hàng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Manager

02-07-2015

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh)

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Kỹ Thuật Điện Tử - Điện Lạnh

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Tổ Trưởng Bếp Á

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

02-07-2015

Bếp Trưởng Nhà Hàng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

02-07-2015

Thư Ký Giám Sát Nhà Hàng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Nhân Viên Bếp Chính

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Trợ Lý Quản Lý Buồng Phòng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Nhân Viên Kỹ Thuật

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Quản Lý Buồng Phòng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

02-07-2015

Nhân Viên Thủ Kho

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Thư Ký Giám Sát Kỹ Thuật

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Tổ Trưởng Bếp Âu

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Team Leader / Supervisor

02-07-2015

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh, Ánh Sáng

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Flamingo Dailai Resort - Vinh Phuc

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Modify this job search