We found 88 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Nhân Viên Kỹ Thuật May

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24/09/2016

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (THANH HÓA)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/09/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Các Chi Nhánh

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Ho Chi Minh, Ha Noi, Thanh Hoa

8,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/09/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

9,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/09/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật May (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

7,500,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/09/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Thanh Hóa ( OTC)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Thanh Hoa

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/09/2016

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Thanh Hoa

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/09/2016

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/09/2016

Modify this job search

-