We found 84 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất

Công Ty CP Sữa TH - Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27-11-2015

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19-11-2015

Nhân Viên Lái Xe Tải

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19-11-2015

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Technical/Engineer

19-11-2015

Nhân Viên Vận Hành Trung Tâm

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19-11-2015

Kỹ Sư Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Technical/Engineer

19-11-2015

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

19-11-2015

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THANH HÓA]

Cty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

18-11-2015

NHÂN VIÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG [THANH HÓA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thanh Hoa

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18-11-2015

NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN BẢO HÀNH [THANH HÓA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thanh Hoa

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18-11-2015

NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI/LAPTOP [THANH HÓA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thanh Hoa

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18-11-2015

Modify this job search