We found 88 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

9,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật May (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

7,500,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/01/2017

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Ha Noi, Quang Ninh, Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

20/01/2017

Quản Lý Dự Án

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh - Ho Chi Minh, Ha Noi, Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

19/01/2017

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty CP Xi Măng Công Thanh - Ho Chi Minh, Ha Noi, Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Apple_Thanh Hóa

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Thanh Hoa

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2017

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Thanh Hóa ( OTC)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Thanh Hoa

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2017

Modify this job search

-