We found 101 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Thanh Hoa

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

02/12/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Thanh Hóa ( OTC)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Thanh Hoa

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

02/12/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật May

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

25/11/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Các Chi Nhánh

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Ho Chi Minh, Ha Noi, Thanh Hoa

8,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/11/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

9,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/11/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật May (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

7,500,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/11/2016

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

15/11/2016

Modify this job search

-