We found 66 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Cán Bộ ATLĐ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC - Binh Dinh, Ha Noi, Thanh Hoa

700USD - 1,500USD | Team Leader / Supervisor

26/05/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Nghe An, Thanh Hoa, Thua Thien - Hue

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/05/2016

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TẠI THÁI BÌNH]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thai Binh, Thanh Hoa

8,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/05/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TẠI THANH HÓA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thai Binh, Thanh Hoa

8,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/05/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Ha Noi, Thanh Hoa

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/05/2016

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI THANH HÓA

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Thanh Hoa

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/05/2016

Modify this job search

-