We found 90 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Nhân Viên Kỹ Thuật May

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

25/10/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Các Chi Nhánh

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Ho Chi Minh, Ha Noi, Thanh Hoa

8,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/10/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

9,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/10/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật May (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

7,500,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/10/2016

NHÂN VIÊN KINH DOANH SR THANH HÓA

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Thanh Hoa

Competitive | Experienced (Non-Manager)

14/10/2016

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

13/10/2016

Modify this job search

-