We found 72 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Kế Toán Kho

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Faros - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

30/08/2016

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/08/2016

Trưởng Khu Vực

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Thai Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen

18,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

08/08/2016

Giám Đốc Miền

Công Ty Cổ Phần ST Toàn Cầu - Thai Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen

30,000,000VND - 40,000,000VND | Director

08/08/2016

Modify this job search

-