We found 62 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI THANH HÓA

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Thanh Hoa

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

17/02/2017

NHÂN VIÊN QUẦY GIA DỤNG - BIG C THANH HÓA

Hệ Thống Big C Việt Nam - Thanh Hoa

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2017

NHÂN VIÊN KHO - BIG C THANH HÓA

Hệ Thống Big C Việt Nam - Thanh Hoa

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2017

NHÂN VIÊN AN NINH - BIG C THANH HÓA

Hệ Thống Big C Việt Nam - Thanh Hoa

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2017

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Thanh Hóa ( OTC)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Thanh Hoa

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/02/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật May

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

26/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mặc

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

9,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật May (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

7,500,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/01/2017

Modify this job search

-