We found 85 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

QC Staff (Tiếng Nhật - May Mặc)

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

07-10-2015

Giám sát kinh doanh khu vực

Tập Đoàn Tecomen - Ha Noi, Ninh Binh, Phu Tho, Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

03-10-2015

Giám Sát Kinh Doanh Kênh GT-MT

Tập Đoàn Tecomen - Ho Chi Minh, Ha Noi, Ninh Binh, Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

19-09-2015

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Technical/Engineer

10-09-2015

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10-09-2015

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

10-09-2015

Nhân Viên Lái Xe Tải

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10-09-2015

Kỹ Sư Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Technical/Engineer

10-09-2015

Nhân Viên Vận Hành Trung Tâm

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10-09-2015

Modify this job search