Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Vận Hành Máy CNC"

Nhân Viên Chạy Máy CNC

Công Ty TNHH Minh Khoa - Hưng Yên

4,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

16/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-