Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Trưởng phòng sản xuất"

Trưởng Phòng Sản Xuất

Công ty CP Sản xuất và Cung ứng rau quả sạch quốc tế - Hà Nội, Nghệ An

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

04/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-