Tìm thấy 25 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thư ký giám đốc"

Thư Ký Tổng Giám Đốc/ Phiên Dịch (TGĐ Là Nữ)

Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình - Hải Phòng

Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình

Thương lượng | Nhân viên

- Sắp xếp kế hoạch làm việc, lịch họp, lịch hẹn, đón tiếp khách của Tổng Giám đốc
- Phiên dịch trong các buổi làm việc, cuộc họp, tiếp khách của Tổng Giám Đốc với đối tác bên ngoài
- Thực hiện công tác thư ký và làm biên bản cho các cuộc họp của Tổng giám đốc với đối tác bên ngoài.
- Các công việc liên quan khác th...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Anh Phiên Dịch Quận Hồng Bàng Thư ký giám đốc Biên dịch Hải phòng

17/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc - Quận Tân Bình (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ | Nhân viên

- Hỗ trợ công việc kinh doanh cho Giám Đốc người Nhật.
- Thông dịch, liên lạc với nhân viên trong công ty và khách hàng.
- Biên dịch và làm các tài liệu kinh doanh, hợp đồng.
- Quản lý lịch trình.
- Chuẩn bị cuộc họp.
- Đối ứng với khách hàng.
- Tiếp nhận điện thoại.
- Những công việc khác được GĐ giao.
- Thời gian làm...

Thư ký / Hành chánh, Bán hàng, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Tiếng Anh Thư ký giám đốc Công ty Nhật

17/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả Công việc
- Lên kế hoạch làm việc của Giám đốc Cấp cao - Bộ phận Hợp tác phát triển kinh doanh với các phòng ban;
- Theo dõi kế hoạch, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc của các bộ phận;
- Soạn thảo và kiểm tra tài liệu và các loại văn bản, công văn nội bộ;
- Soạn, sắp xếp, phân loại các ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Hành chính Trợ lý kinh doanh Thư ký giám đốc Nhân sự

16/01/2018

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (INTRACOM) - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Số lượng cần tuyển: 2
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Kiểm soát hồ sơ các phòng ban trước khi trình Tổng giám đốc
-Tổng hợp duyệt giá vật tư lớn (máy móc, thiết bị...). Tìm đơn vị cung cấp vật tư.
- Soạn thảo HĐ với các đơn vị cung cấp, thầu phụ, công văn.
- Đấu nối CV giữa các phòng ban và công trường.
- Chủ yếu là các công việ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Thư ký giám đốc Hà Nội

16/01/2018

Thư Ký Giám Đốc (Quản Lý Lịch Làm Việc)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTD (NTD GROUP) - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTD (NTD GROUP)

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

- Sắp xếp lịch gặp khách hàng, đối tác, lịch họp, công tác của GĐ; giúp GĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc.
- Soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo.
- Thư ký các cuộc họp do GĐ chủ trì và chuẩn bị các công việc theo yêu cầu của Giám đốc.
- Phụ trách thêm các công việc được phân công trong Ban Thư ký và công việc...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận 10 Thư ký giám đốc Hồ Chí Minh

16/01/2018

Thư Ký Hỗ Trợ Giám Đốc - Bộ Phận Hợp Tác Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả Công việc
- Lên kế hoạch làm việc của Giám đốc Cấp cao - Bộ phận Hợp tác phát triển kinh doanh với các phòng ban;
- Theo dõi kế hoạch, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc của các bộ phận;
- Soạn thảo và kiểm tra tài liệu và các loại văn bản, công văn nội bộ;
- Soạn, sắp xếp, phân loại các ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Hành chính Trợ lý kinh doanh Thư ký giám đốc Nhân sự

15/01/2018

Thư Ký Giám Đốc Cấp Cao

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả Công việc
- Lên kế hoạch làm việc của Giám đốc Cấp cao - Bộ phận Hợp tác phát triển kinh doanh với các phòng ban;
- Theo dõi kế hoạch, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc của các bộ phận;
- Soạn thảo và kiểm tra tài liệu và các loại văn bản, công văn nội bộ;
- Soạn, sắp xếp, phân loại các ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Hành chính Trợ lý kinh doanh Thư ký giám đốc Nhân sự

15/01/2018

[HCMC] Personal Assistant

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Accountability
- To provide secretarial and administrative functions for in-charge areas in a professional manner.
- To coordinate and perform a variety of staff support activities for the department
* Key responsibilities
- Follow up all departmental admin such as stationery order/distribution, all leave records an...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Hành chính Trợ lý kinh doanh Thư ký giám đốc Nhân sự

15/01/2018

Assistant To Director

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Accountability
- To provide secretarial and administrative functions for in-charge areas in a professional manner.
- To coordinate and perform a variety of staff support activities for the department
* Key responsibilities
- Follow up all departmental admin such as stationery order/distribution, all leave records an...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận 8 Hành chính Trợ lý kinh doanh Thư ký giám đốc

15/01/2018

Nhân Viên Trợ Lý Quản Lý

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả Công việc
- Lên kế hoạch làm việc của Giám đốc Cấp cao - Bộ phận Hợp tác phát triển kinh doanh với các phòng ban;
- Theo dõi kế hoạch, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc của các bộ phận;
- Soạn thảo và kiểm tra tài liệu và các loại văn bản, công văn nội bộ;
- Soạn, sắp xếp, phân loại các ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận 8 Hành chính Trợ lý kinh doanh Thư ký giám đốc

15/01/2018

PERSONAL ASSISTANT TO DIRECTOR

CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO - Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO

Cạnh tranh | Nhân viên

- Coordinate with various teams/depts. for work execution under requirements of the Director.
- Communicate the information related to the job requirements from the director to departments or any specific staff.
- Gather opinions of the departments related to the operating of the Board of Directors.
- Check documents f...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Hành chính Trợ lý Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc Quảng Nam

12/01/2018

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty CP Tư Vấn TK&XD Phúc Hoàng Ngọc - Đà Nẵng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm hiểu và đánh giá năng lực chức danh ở các vị trí cấp quản lý và tham mưu TGĐ phương án sử dụng nhân sự phù hợp.
-  Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được TGĐ phân công.
- Tham mưu cho TGĐ trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phá...

Thư ký / Hành chánh

Quận Hải Châu Trợ lý Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc Đà Nẵng

11/01/2018

Thư Ký Dự Án Giỏi Tiếng Anh

TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI DŨNG - Hồ Chí Minh

TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI DŨNG

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ các công việc của Giám Đốc Dự Án trong hoạt động kinh doanh với các đối tác trong/ ngoài nước
* QUYỀN LỢI KHI GIA NHẬP ĐẠI GIA ĐÌNH DẠI DŨNG:
- Lương: thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm làm việc.
- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT, BH 24h...
- Được xét ...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Tiếng Anh Thư ký Dự án Huyện Bình Chánh Ngoại thương Thư ký giám đốc

11/01/2018

Thư Ký/ Trợ lý Giám Đốc Dự Án (biết tiếng Anh)

TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI DŨNG - Hồ Chí Minh

TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI DŨNG

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ các công việc của Giám Đốc Dự Án trong hoạt động kinh doanh với các đối tác trong/ ngoài nước
- Soạn thảo công văn, văn bản liên quan đến dự án
- Lưu trữ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến dự án
- Thực hiện các công việc hành chính: đề xuất, đề nghị, làm hồ sơ thanh toán , rà soát hợp đồng, in ấn, trình ký,...
- Phố...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Thư ký Dự án Quận Tân Bình Ngoại thương Thư ký giám đốc

08/01/2018

Trợ Lý Giám Đốc Văn Phòng

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả Công việc
- Lên kế hoạch làm việc của Giám đốc Cấp cao - Bộ phận Hợp tác phát triển kinh doanh với các phòng ban;
- Theo dõi kế hoạch, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc của các bộ phận;
- Soạn thảo và kiểm tra tài liệu và các loại văn bản, công văn nội bộ;
- Soạn, sắp xếp, phân loại các ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Hành chính Trợ lý kinh doanh Thư ký giám đốc Nhân sự

08/01/2018

Thư Ký Giám Đốc - CD

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Giám đốc
- Ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ công tác điều hành.
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo yêu cầu.
- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng, ban, phân loại, tổng hợp trình Giám đốc phê duyệt.
- Biên phiên dịch...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận Tây Hồ Thư ký giám đốc

08/01/2018

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông

Thương lượng | Nhân viên

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung, thiết bị, ghi biên bản các cuộc họp của Phó Tổng Giám Đốc
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của Phó Tổng Giám Đốc
- Biên soạn các văn bản theo yêu cầu
- Các công việc khác theo yêu cầu của Phó Tổng Giám Đốc

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Tiếng Anh Thư ký Quận 11 Thư ký giám đốc

27/12/2017

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty cổ phần IIG Việt Nam - Hà Nội

Công Ty cổ phần IIG Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

* Lên kế hoạch, sắp xếp, theo dõi lịch công tác
* Tổ chức các cuộc họp cho Tổng Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành
- Trước buổi họp: Setup phòng, chuẩn bị agenda, chuẩn bị tài liệu;
- Trong buổi họp: Phiên dịch (nếu cần), ghi chép và tổng hợp nội dung;
- Sau buổi họp: Theo dõi, đôn đốc các đơn vị phòng ban thực...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Thư ký Quận Ba Đình Thư ký giám đốc Hà Nội

22/12/2017

THƯ KÝ/ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV 319.3

Thương lượng | Nhân viên

- Phối hợp với các Trưởng phòng ban/ bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
- Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc.
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận, đơn vị trực thuộ...

Thư ký / Hành chánh, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Quận Tân Bình Trợ lý Thư ký văn phòng Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc Trợ lý quản lý Hồ Chí Minh

21/12/2017

Thư Ký Giám Đốc - Big C Hải Phòng

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hải Phòng

Hệ Thống Big C Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

* Hiện tại, BigC đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Thư ký giám đốc, làm việc tại BigC Hải Phòng- Dưới sự điều hành và chỉ đạo của Ban Giám đốc cửa hàng, thư ký Ban Giám đốc cửa hàng có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Giám đốc cửa hàng trong việc điều phối công việc tại cửa hàng. Thư ký Ban Giám đốc cửa hàng có nhiệm vụ bảo mật các...

Thư ký / Hành chánh, Dịch vụ khách hàng, Biên phiên dịch / Thông dịch viên

Thư ký Quận Ngô Quyền Thư ký giám đốc

19/12/2017

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC _LÀM VIỆC TẠI TP HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Thương lượng | Nhân viên

- Thông dịch, liên lạc với nhân viên trong công ty và khách hàng.
- Biên dịch và làm các tài liệu kinh doanh, hợp đồng.
- Quản lý lịch trình công việc của TGĐ
- Chuẩn bị cuộc họp.
- Cùng sếp đi gặp khách hàng(nếu có yêu cầu)
- Những công việc khác được TGĐ giao.

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Phiên Dịch Thư ký Quận 1 Trợ lý Thư ký giám đốc Biên dịch HCM

18/12/2017

Thư Ký Tổng Giám Đốc (Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Trần Doãn - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Hỗ trợ Phiên dịch/giao dịch bằng tiếng Anh cho TGĐ làm việc với đối tác nước ngoài.
- Hỗ trợ TGĐ và trực tiếp thực hiện công tác đối nội/ đối ngoại, các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.
- Biết lập kế hoạch và triển khai kế hoạch theo yêu cầu phát triển kinh doanh của công ty.
- Giúp TGĐ quản lý thời ...

Thư ký / Hành chánh

Tiếng Anh Quận Tân Phú Thư ký giám đốc Hồ Chí Minh

29/12/2017

Thư Ký Tổng Giám Đốc

EVERICHVIETNAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Giám đốc. Lên lịch, sắp xếp kế hoạch công tác và lịch làm việc của Giám đốc theo tuần/tháng;
- Giúp việc Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quảt theo dõi việc thực hiện;
- Tiếp nhận, rà soát...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận Phú Nhuận Thư ký giám đốc

27/12/2017

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (GBPro Co.,LTD) - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

* Mô tả
- Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/ giải pháp/báo cáo từ các phòng ban để trình Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Tham gia vào việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Công ty;
- Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, thông tin báo chí,...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận 3 Thư ký giám đốc

26/12/2017

Thư Ký Chủ Tịch (Mức Lương: 20 - 25 Triệu)

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

* Mô tả công việc
- Chuẩn bị lịch họp kèm tài liệu cần thiết cho mỗi cuộc họp
- Truyền đạt, triển khai công việc từ Chủ Tịch đến các phòng ban liên quan
- Theo dõi tiến độ dự án với khách hàng, nhà cung cấp, tiến độ giao hàng
- Nắm bắt nội dung các hợp đồng kinh doanh
- Theo dõi, nắm tiến độ ...

Thư ký / Hành chánh

Thư ký Quận 2 Hành chính Thư ký giám đốc Trợ lý giám đốc

18/12/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-