Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thị xã Sơn Tây"

Sales Supervisor - Quảng Ninh, Sơn Tây

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Hà Nội, Quảng Ninh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Reporting to: Area Sales Manager
* PURPOSE OF THE POSITION:
To oversee the operation and sales target of the assigned territories providing management support and direction to the ASMs. Manage the trade development function including promotion development and management along with the associated administration.
* ...

Quản lý điều hành, Bán hàng, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm

Tiếng Anh Thị xã Sơn Tây Thực Phẩm Giám sát bán hàng

25/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-