Tìm thấy 7 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thị xã Sơn Tây"

TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

* HOẠT ĐỘNG - Chức năng : Lập kế hoạch và các chương trình kiểm toán - Sắp xếp, điều phối nhân sự, tổ chức kiểm toán theo kế hoạch đã lập / Thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt khác - Chức năng : Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ cho công tác kiểm toán - Chức năng : Đánh gia...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Quản lý điều hành

Thị xã Sơn Tây Trưởng Phòng

27/02/2017

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

* NHIỆM VỤ
- Trưởng phòng Marketing quản lý các hoạt động khuyến mãi, chương trình điều tra nghiên cứu khách hàng phục vụ cho việc bán hàng tại hệ thống siêu thị, xây dựng và phát triền hình ảnh, nhận diện thương hiệu trong toàn hệ thống.
* HOẠT ĐỘNG
- Chức năng : Hoạch định chiến lược Marketing cho công ty
- C...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Quản lý điều hành, Bán hàng

Marketing Thị xã Sơn Tây Trưởng Phòng

27/02/2017

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

* NHIỆM VỤ - Trưởng phòng CNTT là người giúp việc cho Ban Tổng giám đốc, quản lý toàn bộ hoạt động công nghệ thông tin tại Công ty, tham mưu các biện pháp phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh và quản lý hành chính tại Công ty và các đơn vị.
HOẠT ĐỘNG - Chức năng : Quản lý hệ ...

CNTT - Phần mềm, Quản lý điều hành, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Thị xã Sơn Tây Trưởng Phòng

27/02/2017

TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

* NHIỆM VỤ - Trưởng bộ phận đào tạo tham mưu cho ban Tổng giám đốc và tổ chức thực hiện Công tác đào tạo đảm bảo các hoạt động đào tạo trong Công ty diễn ra thông suốt, hiệu quả và tạo dựng được hình ảnh tích cực của Công ty với các đối tác, tổ chức bên ngoài Công ty. Trưởng bộ phận đào tạo phụ trách chung và chịu trá...

Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Nhân sự, Quản lý điều hành

Thị xã Sơn Tây Trưởng Phòng

27/02/2017

Giám Đốc Hành Chánh Nhân Sự

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam

Cạnh tranh | Giám đốc

* NHIỆM VỤ
- Giám đốc Hành chính nhân sự tham mưu cho ban giám đốc và tổ chức thực hiện Công tác hành chính nhân sự, đào tạo đảm bảo các hoạt động hành chính nhân sự và đào tạo trong Công ty diễn ra thông suốt, hiệu quả và tạo dựng được hình ảnh tích cực của Công ty với các đối tác, tổ chức bên ngoài Công ty. Giám đốc...

Nhân sự, Pháp lý/ Luật, Quản lý điều hành

Thị xã Sơn Tây Giám Đốc Hành chính Hành chính nhân sự

27/02/2017

Nhân Viên Bán Hàng Tại Thị Xã Sơn Tây (Hà Nội)

MESA - P&G Hà Nội - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Bán hàng đạt các chỉ tiêu kinh doanh
- Giới thiệu các thông tin về sản phẩm
- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng là đối tác có sẵn của Công ty.
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
* Quyền lợi:
- Thu nhập từ 7 ÷ 10 triệu
- Đào tạo, huấn luyện và phát triển các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp theo tiêu...

Tư vấn, Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Bán Hàng Thị xã Sơn Tây Thời trang Tiếp thị

27/02/2017

NV KẾ TOÁN BÁN HÀNG

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯƠNG PHÁT - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng. - Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống. - Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng. - Quản lý và bàn giao ngân quỹ - Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng. - Lưu ý : Thời gian làm việc: Làm giờ h...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Bán hàng

Kế Toán Thị xã Sơn Tây Kế toán bán hàng

22/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-