Tìm thấy 31 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Theo ca"

01 JUNIOR INFORMATION SECURITY

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

19/02/2019

01 SENIOR INFORMATION SECURITY

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

19/02/2019

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT HỆ THỐNG

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

18/02/2019

02_Tổng Đài Viên TIẾNG ANH_XOAY CA

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

18/02/2019

TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT HỆ THỐNG

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/02/2019

[HCM] 05 KTV XỬ LÝ DỮ LIỆU CA SÁNG (6H - 14H)

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

6,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

18/02/2019

10_Tổng Đài Viên Tiếng Anh_Xoay ca (Tuyển gấp)

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

18/02/2019

Trưởng Ca Bảo Trì (VSIP II-A, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

18/02/2019

Nhân Viên Pha Chế

Vedana Hospitality Management - Thừa Thiên - Huế

Thương lượng | Nhân viên

11/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-