Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Nhân viên pha chế"

Bartender / Nhân Viên Pha Chế

An Lan Hospitality - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

17/10/2018

Nhân Viên Bartender

Công ty TADAVINA - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

06/10/2018

Nhân Viên Pha Chế / Bartender

Cassia Cottage - Kiên Giang

Thương lượng | Nhân viên

03/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-