Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Huyện Cần Đước"

Giám Đốc Nhà Máy

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED - Long An

25,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc
14/12/2019

Trưởng Phòng Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED - Long An

18,000,000VNĐ - 21,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/12/2019

Phó Phòng QA

Công Ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam - Long An

11,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
11/12/2019

Nhân Viên Kế Toán Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED - Long An

2,000USD - 4,000USD | Nhân viên
09/12/2019

Nhân Viên Kiểm Nghiệm QA Phòng Thí Nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED - Long An

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
09/12/2019

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất

Công Ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam - Long An

8,500,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Mới đi làm
14/11/2019

Nhân Viên Kiểm Soát Hồ Sơ

Công Ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam - Long An

6,500,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên
08/11/2019

Nhân Viên QC Thị Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED - Long An

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
01/11/2019

Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED - Long An

12,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
01/11/2019

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG / TIẾNG ANH

Công ty TNHH Thép Top Pro - Long An

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
31/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-