Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Dịch vụ ăn uống"

TRƯỞNG QUẦY HẢI SẢN VUA CUA

VUA CUA - KING OF CRAB - Hồ Chí Minh

Hơn 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

- Trưởng quầy hải sản Vua Cua phụ trách các hoạt động của một quầy hải sản Vua Cua gồm: quản lý quan hệ khách hàng, quản l‎ý tài sản, quản lý nhân sự, quản lý thương mại, quản lý tài chính và quản lý kỹ thuật hồ để đạt được các chỉ tiêu đề ra của cty nhằm làm hài lòng khách hàng.
- Quản lý quan hệ với khách hàng (giải ...

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Quận 1 Hồ Chí Minh Dịch vụ ăn uống

09/02/2018

NHÂN VIÊN QUẦY HẢI SẢN VUA CUA

VUA CUA - KING OF CRAB - Hồ Chí Minh

Hơn 6,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện pha lóc, sơ chế hải sản và cá trong quầy Vua Cua
- Sử dụng, bảo quản trang thiết bị trong quầy Vua Cua
- Trưng bày, sắp xếp hàng hóa, thường xuyên kiểm tra hàng hóa trong hồ 30 phút/lần
- Đảm bảo sơ chế thực phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng, làm hài lòng khách hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- ...

Nhà hàng / Dịch vụ ăn uống

Nhà hàng Quận 1 Hồ Chí Minh Dịch vụ ăn uống

09/02/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-