Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Dịch vụ ăn uống"

QUẢN LÝ KHU VỰC

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

03/10/2018

Nhân Viên Bếp Âu/ Cook

Press Club - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

27/09/2018

Nhân Viên Nấu Bếp - Victoria Sapa Hotel & Spa

Thiên Minh Group - Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

06/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-