Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Cộng tác viên kinh doanh"

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Tuyên Quang

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tuyên Quang

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị spa thẩm mỹ bệnh viện

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Bắc Ninh

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Bắc Ninh

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị TP Bắc Ninh spa thẩm mỹ bệnh viện

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Bắc Giang

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Bắc Giang

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị spa thẩm mỹ bệnh viện TP Bắc Giang

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Quảng Ninh

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Quảng Ninh

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị hạ long spa thẩm mỹ bệnh viện

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Thanh Hóa

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Thanh Hóa

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị TP Thanh Hóa spa thẩm mỹ bệnh viện

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Lạng Sơn

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Lạng Sơn

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị spa thẩm mỹ bệnh viện

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Ninh Bình

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Ninh Bình

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị TP Ninh Bình spa thẩm mỹ bệnh viện

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Phú Thọ

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Phú Thọ

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị spa thẩm mỹ bệnh viện

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Nghệ An

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Nghệ An

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị TP Vinh spa thẩm mỹ bệnh viện

19/10/2017

CTV Kinh Doanh - Chi Nhánh Thu Cúc Clinics Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc

Thương lượng | Nhân viên

- Mở rộng đại lý, tìm kiếm khách hàng cho Công ty.
- Khai thác khách hàng theo định hướng của quản lý nhằm tăng doanh số, doanh thu theo mục tiêu.
- Thiết lập và xây dựng chương trình bán hàng.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm khuyếch trương sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường.
- Hỗ trợ giớ...

Bán hàng, Tiếp thị

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Tây Hồ Y tế Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh Tiếp thị spa thẩm mỹ bệnh viện

17/10/2017

Công Tác Viên Sale Admin

Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Hỗ trợ Sales excecutive làm báo giá, soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng công văn của bộ phận.
- Thao tác trên phần mềm:
+ Lấy báo giá từ BP sourcing, báo giá cho KH
+ Lập đơn hàng
+ Theo dõi và thúc đẩy giao hàng
+ Thanh toán
+ Công nợ KH
+ Hải quan
- Phối hợp thu hồi công nợ KH và hỗ trợ sales trong việc tương t...

Thư ký/ Hành chánh, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Quận 9 Mới tốt nghiệp Cộng Tác Viên Cộng tác viên kinh doanh HCM

13/10/2017

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Sách Điện Tử Waka Làm Việc Tại Hà Nội

Vega Corporation - Hà Nội

Vega Corporation

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Tìm kiếm các bạn sinh viên có nhu cầu đọc sách điện tử để bán thẻ đọc sách;
- Báo cáo kết quả bán hàng với người phụ trách trực tiếp;
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
* Quyền lợi được hưởng :
- Thời gian linh hoạt, không phải lên Công ty làm việc;
- Có thêm một khoản thu nhập hỗ trợ trong thời gian đang đi học;
...

Tư vấn, Bán hàng, Tiếp thị

Quận Cầu Giấy Cộng tác viên kinh doanh Cộng tác viên bán hàng Hà Nội

13/10/2017

Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Khách Hàng ( Ưu Tiên Sinh Viên Mới Ra Trường)

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN LAND - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN LAND

6,700,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

- Làm việc tại văn phòng.
- Gọi điện thoại cho Khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng khi khách hàng gọi đến.
- Hỗ trợ Khách hàng kí hợp đồng.
- Mời Khách hàng tham quan những sản phẩm của công ty.
- Làm việc giờ hành chánh, từ thứ 2- thứ 7.
* Quyền lợi được hưởng
- Lương cứng 6.7tr + hoa hồng+ thưởng
- Cơ hội tr...

Nhân sự, Bất động sản, Bán hàng

Quận 10 Mới tốt nghiệp Cộng tác viên kinh doanh Bất động sản Hồ Chí Minh

10/10/2017

[HCM-Quận 7] Nhân Viên Tư Vấn và Bán Hàng Qua Điện Thoại

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng qua tổng đài 18006601 và qua đơn hàng trên trang web TMĐThttp://fptshop.com.vn/
- Tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại/laptop theo nhu cầu và quan tâm của khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng thông tin các thủ tục khi đăng ký, thanh toán, trả góp…các mặt hàng tại FPT Shop
- Phối hợp với các ...

Bán hàng, Hàng gia dụng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận 7 Online Bán hàng qua điện thoại Chuyên viên kinh doanh Cộng tác viên kinh doanh HCM

09/10/2017

Nhân Viên Tư Vấn (Gặp Trực Tiếp Khách Hàng Nhận Hồ Sơ)

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Được cung cấp danh sách khách hàng tiềm năng để làm việc
- Tư vấn và chốt lịch hẹn với khách hàng
- Gặp trực tiếp khách hàng, kiểm tra và nhận hồ sơ của khách hàng
- Hoàn tất và kiểm tra hồ sơ của khách hàng trước khi nộp thẩm định
- Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý
- Chi tiết về...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Tài chính Ngân hàng Chuyên viên kinh doanh Cộng tác viên kinh doanh Lương Cao Tư vấn Bảo hiểm Bán hàng

03/10/2017

Tư Vấn Viên Tài Chính Cá Nhân

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Cạnh tranh | Nhân viên

- Được cung cấp danh sách khách hàng tiềm năng để làm việc
- Tư vấn và chốt lịch hẹn với khách hàng
- Gặp trực tiếp khách hàng, kiểm tra và nhận hồ sơ của khách hàng
- Hoàn tất và kiểm tra hồ sơ của khách hàng trước khi nộp thẩm định
- Báo cáo kết quả kinh doanh và các hoạt động kinh doanh cho cấp Quản lý
- Chi tiết về...

Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Tài chính Ngân hàng Chuyên viên kinh doanh Cộng tác viên kinh doanh Lương Cao Tư vấn Bảo hiểm Bán hàng

03/10/2017

CTV Bán Hàng Online

CÔNG TY TNHH PROSLIFE - Hồ Chí Minh

2,500,000VNĐ - 4,500,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

*** NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
- Biên soạn nội dung bài viết giới thiệu, quảng bá về sản phẩm.
- Hiệu chỉnh hình ảnh/video bổ trợ cho bài viết.
- Đăng và share bài viết trên các website, diễn đàn, mạng xã hội của Dự án.
- Theo dõi và liên tục làm mới bài viết.
- Giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng, tiếp nhận và xử lý đơn hàn...

Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập, Tiếp thị

Quận 10 Cộng Tác Viên Online Bán hàng qua điện thoại Cộng tác viên kinh doanh bán hàng online

17/10/2017

Nhân Viên Kinh Doanh - Cộng Tác Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH IN ẤN THIẾT KẾ ĐÔNG NAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm khách hàng mới, khai thác khách hàng tiềm năng
- Tiếp xúc những khách hàng có nhu cầu đặt hàng. Soạn báo giá, hợp đồng
- Sắp xếp công việc, tự lên kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm khách hàng
- Giữ các mối quan hệ với khách hàng và chăm sóc khách hàng, đảm bảo doanh số hàng tháng
* Quyền lợi:
- Mức lương thỏa ...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Nghệ thuật/ Thiết kế/ Giải trí, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Bình Tân In ấn Cộng tác viên kinh doanh Quảng cáo Hồ Chí Minh

06/10/2017

(EBIS) CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Điện Tử Quốc Tế Ebis - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

* Chúng tôi liên tục tuyển dụng cộng tác viên cho vị trí phát triển đối tác tại nhiều tỉnh thành:
- Tìm hiểu và thực hiện triển khai kế hoạch hợp tác kinh doanh với các đối tác, là các doanh nghiệp hoặc các đơn vị cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
- Tiếp cận để chào bán giải pháp và đưa đối tác vào hệ thống http://dealtoday.v...

Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Cộng Tác Viên Phát triển thị trường Cộng tác viên kinh doanh

05/10/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH ( Ngành Hàng Tiêu Dùng Nhanh )

CÔNG TY CỔ PHẦN ORI - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

- Lập & thực hiện kế hoạch kinh doanh theo kế hoạch được duyệt nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu doanh số;
- Tìm kiếm và mở rộng khách hàng trong khu vực được giao theo quy định của công ty;
- Cùng triển khai các hoạt động promotions, launching, các chương trình CSKH tại điểm bán,...
- Báo cáo công việc.

Bán hàng, Hóa chất/ Sinh hóa/ Thực phẩm, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng FMCG Cộng tác viên kinh doanh Trợ lý kinh doanh Hồ Chí Minh

26/09/2017

Kỹ sư bán hàng

CÔNG TY TNHH JADE M-TECH - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm, liên hệ, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty đến khách hàng.
- KHÔNG CHỊU ÁP LỰC DOANH SỐ
- Phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí, Bán hàng, Bán lẻ/ Bán sỉ

Nhân Viên Kinh Doanh Nhân Viên Bán Hàng Quận Bình Tân Cộng tác viên kinh doanh

25/09/2017

CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Công Ty TNHH Phương Anh - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng
- Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách tham quan dự án
- Chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu sản phẩm và công ty trên thị trường.
- Tiếp thị, tư vấn thông tin về sản phẩm, dự án cho khách hàng có nhu cầu.
- Kết nối khách hàng đến với sản phẩm, sản phẩm đến với khách h...

Bất động sản, Bán hàng, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Cộng tác viên kinh doanh Bất động sản Hưng Yên

18/09/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-