Tìm thấy 875 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Chăm sóc khách hàng"

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TNHH M.R.O INDUSTRIAL SUPPLY - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2019

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2019

Việc Làm Hấp Dẫn

04 Nhân Viên Lễ Tân (Biết Tiếng Anh) (Làm Ca Tối) - Tuyển Gấp

CÔNG TY TNHH Temple Leaf Spa - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2019

Nhân Viên Tổng Đài Dịch Vụ Khách Hàng

EASY CREDIT - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

26/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-