Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Brand Manager"

Brand Manager

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng - Hồ Chí Minh

30,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Giám đốc

13/07/2018

Brand Manager - Hair Care Category

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/07/2018

Assistant Brand Manager (ABM)

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/07/2018

Brand Manager

Tập Đoàn Tân Hiệp Phát - Bình Dương

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

27/06/2018

Brand Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/06/2018

Brand Manager (Dược Phẩm)

Công Ty Cổ Phần Gonsa - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

27/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-